W Lublinie powstanie biomasowy blok energetyczny

blok biomasowy

W Elektrociepłowni Megatem EC – Lublin Sp. z o.o powstanie blok energetyczny wykorzystujący biomasę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze inwestycję niskooprocentowaną pożyczką. Będzie to uzupełnienie blisko 42-milionowej dotacji unijnej. Nowa instalacja rozpocznie pracę w 2023 r.

Nowy kogeneracyjny blok energetyczny

Lubelski system ciepłowniczy tworzą: sieć przesyłowa zarządzana przez LPEC S.A. oraz dwie elektrociepłownie. Jedna z nich, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania na ciepło w Lublinie. Gwarantuje również  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie miasta na moc elektryczną. Druga elektrociepłownia – Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. zabezpiecza około 40% zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego.

Nowy kogeneracyjny blok energetyczny będzie elementem lokalnej sieci grzewczej w miejsce dwóch likwidowanych kotłów o sumarycznej mocy 130 MW. Pozwoli to na zastąpienie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z węgla, ich produkcją z OZE.

Przewiduje się, że po przekazaniu nowego bloku do eksploatacji około połowa produkcji mocy Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. będzie pochodziła właśnie z tej, uruchomionej jednostki wytwórczej.


Czytaj też: Wsparcie dla producentów energii z biomasy


Miks zrębek drewna i wierzby energetycznej

Ze względów środowiskowych i technologicznych wybrano do realizacji wariant budowy bloku energetycznego opalanego biomasą w postaci miksu zrębek drewna i wierzby energetycznej.

Dzięki uruchomieniu nowej części elektrociepłowni, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji sięgnie 50 MW, natomiast potencjał wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 12 MW, a energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 38 MWt. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy roczne zużycie energii pierwotnej o 960 645,90 GJ.

Co także istotne, projekt zaowocuje redukcją emisji CO2 do atmosfery o 116 053,70 ton/rok.

Pożyczka na „Budowę bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC – Lublin Sp. z o.o.” pochodzi z programu NFOŚiGW Wsparcie projektów realizowanych w ramach podziałania 1.1.1., działań 1.2, 1.5 i 1.6 POIiŚ 2014-2020.

 

Magazyn Biomasa – sierpień 2021:

źródło, zdjęcie NFOŚiGW

This post is also available in: polski

ael