Ponad 100 przedstawicieli krajowego rynku, rozmowy na temat perspektyw rozwoju branży w Polsce i na świecie, spotkania biznesowe i Forum Liderów. 20 i 21 czerwca 2022 w Sound Garden Hotel upłynęły pod znakiem pelletu!

VII Forum Pelletu

Siódma edycja konferencji zgromadziła ponad 100 przedstawicieli branży, udowadniając tym samym, że Forum Pelletu na dobre wpisało się w kalendarz branży. Forum to miejsce wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów biznesowych, omówienia najważniejszych zagadnień europejskiego i krajowego rynku pelletu.

Reklama

Dwudniowe spotkanie w Sound Garden Hotel podzielono na trzy sesje tematyczne skoncentrowane wokół aktualnych problemów i wyzwań dla branży. W programie znalazło się także miejsce na panel dyskusyjny i Forum Liderów.

Perspektywa europejska

Pierwszą sesję tematyczną otworzył Gilles Gauthier, ekspert ds. bioenergii w stowarzyszeniu Bioenergy Europe, a także dyrektor generalny Europejskiej Rady ds. Pelletu (EPC). Podczas swojej prelekcji Gilles Gauthier omówił kwestię zmian zachodzących obecnie na europejskim rynku pelletu. Przedstawił także aktualne dane dotyczące produkcji i wykorzystania pelletu w poszczególnych państwach UE.

72 certyfikaty ENplus w Polsce

Krajową perspektywę z kolei przedstawił Adam Sarnaszek z Polskiej Rady Pelletu podczas prezentacji „Pellet drzewny – lokalne paliwo na globalnym rynku”. Polska zajmuje dziś 3 miejsce w Europie pod względem produkcji pelletu certyfikowanego (po wyłączeniu Ukrainy i Rosji) i posiada aż 72 certyfikaty ENplus! Adam Sarnaszek wymienił czynniki wywołujące dodatkowy popyt na pellet. Wśród nich znalazły się: program „Czyste Powietrze” i możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kotła czy zaprzestanie dotowania kotłów węglowych. Z kolei czynniki problemowe to m.in. wojna w Ukrainie, zakupy pelletu „na zapas”, a także spekulacje cenowe.

„W 2021 roku tona pelletu kosztowała 950 zł/tona. Dziś: 2000 zł/tona i więcej. To spowodowało, że według danych z kwietnia br. liczba wniosków o dofinansowania pieców pelletowych spadła o 20% na rzecz pomp ciepła” – mówił A. Sarnaszek. – „Pellet zrobił się tak drogi, że pompa ciepła stała się doskonałą alternatywą” – dodał,  podkreślając, że może to być pomarańczowe światło dla producentów.

Czy rządowy projekt rekomendujący włączenie pelletu do tarczy antyinflacyjnej może odwrócić tę sytuację? Być może, ale jak podkreślał prezes PRP, to na razie tylko projekt.

Ukraina i biomasa agro

O rynku bioenergii na Ukrainie i potencjale biomasy i biopaliw stałych mówił Georgii Geletukha, przedstawiciel Bioenergy Association of Ukraine (UABIO), które od 9 lat zrzesza 32 firmy i działa nieprzerwanie, pomimo tragicznej sytuacji w kraju spowodowanej wojną. Geletukha podkreślił, że Ukraina ma znaczny potencjał biomasy dostępnej do celów energetycznych, z czego największą część stanowi biomasa agro. Przedstawiciel UABIO zaznaczył, że przy obecnych cenach gazu ziemnego wszystkie rodzaje biomasy są ekonomicznie konkurencyjne. Bazując na biomasie agro Ukraina jest w stanie do 2050 roku zastąpić ponad 14 mld m3 gazu ziemnego rocznie, znacznie zredukować emisje CO2, a ponadto zapewnić 97 tys. nowych miejsc pracy.

Pierwszą sesję zamknęło wręczenie nagród „Magazynu Biomasa”. Nagrodę w kategorii Ambasador Pelletu otrzymał Andrzej Kaszczyński z Biomasa Partner Group, a wyróżnienie za osobowość branży – Ludwik Olczyk z Tartaku „Olczyk”.

Optymalizacja kosztów produkcji pelletu

Po przerwie, w drugiej sesji poświęconej aspektom technologicznym i innowacjom, jako pierwszy wystąpił Maciej Czerkas z  HSW Group. Omówił temat optymalizacji kosztów utrzymania zakładu produkcji pelletu na przykładzie doświadczeń współpracy z firmą Shanghai Hayne Industry Co., Ltd, której HSW Group jest wyłącznym dystrybutorem.

O oszczędności energii w procesie chłodzenia granulatu mówił Dariusz Michalski. Przedstawiciel Zakładu Automatyki Zremb Warszawa omówił działanie urządzenia SmartCooler, które zapewnia do 70% oszczędności energii, szybki zwrot kosztów, optymalizację i kontrolę procesu chłodzenia.


Czytaj też: Polska w czołówce producentów pelletu z certyfikatem ENplus


Bezpieczna eksploatacja fabryki pelletu

Podczas swojego wystąpienia dotyczącego bezpiecznej eksploatacji fabryki pelletu, Grzegorz Szewczyk z LaboraEnergy mówił o tym, czego nie robić, by bezpiecznie produkować pellet i jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i zagrożeniami.

„Inwestowanie w bezpieczną eksploatację fabryki pelletu musi się odbywać na wielu obszarach i płaszczyznach jednocześnie. Ciągłe poszukiwanie i eliminowanie zagrożeń jest istotą działania, jeśli chcemy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo produkcji” – podsumował Grzegorz Szewczyk. 

Kompletny dach energetyczny

Roman M. Meysner z firmy Selena ESG przybliżył uczestnikom konferencji możliwości i zalety wykorzystania zielonej energii w procesie dostosowywania zakładów produkcji drzewnej do aktualnych wymogów rynku. Meysner mówił o wyzwaniach, przed jakim stoi obecnie branża drzewna w Polsce. Wśród nich wymienił lawinowy wzrost kosztów energii elektrycznej i konieczność dostosowania się do unijnej strategii Zielonego Ładu, generującej m.in. konieczność korzystania z OZE. Przedstawiciel Selena ESG zaproponował optymalne rozwiązanie, jakim jest kompletny dach energetyczny i omówił na przykładach zrealizowanych już projektów, opowiedział o przybliżonym czasie czasie zwrotu inwestycji z uwzględnieniem dotacji i zielonych kredytów.

Pellet dla Burych Misiów

Ostatnim punktem tej sesji było wystąpienie przedstawicielki Wspólnoty Burego Misia, której działalność opiera się na pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wspólnota założona w latach 80-tych przez ks. Czesława Marchewicza CR, zwanego Kubą, prowadzi Osadę w miejscowości Nowy Klincz na Kaszubach, która ogrzewana jest pelletem. Każdego roku podczas Forum Pelletu „Magazyn Biomasa” i przedstawiciele wspólnoty zachęcają uczestników do ofiarowania Burym Misiom pelletu na zimę. Wiemy już, że i w tym roku udało się zabrać sporą ilość. Darczyńcom dziękujemy!

Forum Liderów

Kolejną część konferencji otworzyła nowa formuła: Forum Liderów – dyskusja ekspertów dotycząca przyszłości rynku pelletu w Polsce i Europie.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Agnieszka Kędziora-Urbanowicz z Polskiej Rady Pelletu, Piotr Małaszek z firmy Cedrus, Tomasz Szwoch z firmy Poltarex, Paweł Pawłowski z firmy Barlinek oraz Jens Price Wolf, dyrektor generalny Enviva Europe. Prowadząca panel Jolanta Kamińska skierowała do gości pytanie o to, jak zmieni się rynek pelletu w najbliższym czasie i jaka jest rola liderów branży.

„Jesteśmy dziś na wirażu, jedziemy pełnym gazem, czekamy aż gdzieś zderzymy się ze ścianą” – powiedział Paweł Pawłowski nawiązując do rosnących cen pelletu i widma przebicia tej cenowej bańki w najbliższej przyszłości.

Dyrektor sprzedaży firmy Barlinek podkreślił szczególnie trudną sytuację małych przedsiębiorców:

„Mali przedsiębiorcy są dziś pod ścianą. Dlaczego? Albo kupią surowiec bardzo drogo (…), albo go nie kupią i wiele ludzi traci miejsca pracy”.

Paweł Pawłowski pytał również dlaczego nie może być zerowej stawki VAT na pellet, podczas gdy na gaz i paliwa kopalne taka stawka obowiązuje. Wezwał do wspólnego frontu branży w tym aspekcie.

Tomasz Szwoch z firmy Poltarex podzielił opinię, co do tego, że branża znajduje się „na zakręcie”.

„Myślę, że pod koniec roku będziemy mogli poznać bezwzględną prawdę: ile pelletu na rynku polskim się znajdzie. Zapotrzebowanie zderzy się z rzeczywistymi liczbami” – mówił dyrektor zakładu Poltarex: „W mojej opinii stabilizacja rynku jest konieczna do tego, żeby wszystko w końcu się poukładało” – podsumował.

Z kolei Jens Price Wolf z firmy Enviva- największego producenta pelletu przemysłowego na świecie, którego roczna produkcja granulatu sięga 6 mln ton – opisał jak on postrzega rolę lidera rynku i jak widzi perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce.

„Jako lider w produkcji pelletu przemysłowego eksportujący biopaliwo do Europy i Azji, mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie, przede wszystkim jeśli chodzi o zabezpieczenie dostaw. Obecna sytuacja: wysokie ceny oleju opałowego, gazu ziemnego, węgla i wojna w Ukrainie sprzyjają rynkowi pelletu. Jednocześnie obserwujemy duży poziom braku równowagi w UE związany z w/w czynnikami. Jesteśmy przekonani w Envivie, że bioenergia oparta na drewnie jest istotną częścią w kompleksowej strategii OZE w celu zmniejszenie emisji CO2 i ograniczeniu zależności od paliw kopalnych. Widzimy też duży potencjał rozwoju w Polsce. Moim zdaniem cały rynek europejski będzie rósł i integrował się” – podkreślał Jens Price Wolf.

„Lider to szerokie pojęcie. W mojej opinii rolę lidera jeśli chodzi o promocję pelletu pełni Polska Rada Pelletu, którą reprezentuje Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. Popularyzujecie pellet od wielu lat przede wszystkim na szczeblu samorządowym i rządowym, co w Polsce okazuje się niezwykle ważne, ale jest też wyzwaniem” – mówiła Jolanta Kamińska z rozmowie dotyczącej zaangażowania przedstawicieli sektora w popularyzowanie pelletu.

„Mówimy w Waszym imieniu, niezależnie od tego czy jesteście członkiem PRP czy nie. Miejmy jednak świadomość tego, że w rozmowach z decydentami, wskazanie firm, które stoją za postulatami Polskiej Rady Pelletu, jest ogromnie ważne” – podkreślała Agnieszką Kędziora-Urbanowicz.

Do tej konieczności tworzenia wspólnego frontu odniósł się także Jens Price Wolf:

„Najmniej zrozumienia dla pelletu jest w tych miejscach, gdzie rośnie mało lasów. Natomiast tam, gdzie mamy dobrze rozwiniętą gospodarkę leśną, przedsiębiorstwa drzewne, które prężnie działają, pellet wpisuje się fantastycznie w całość tej gałęzi przemysłu. Na początku upewnijcie się, że wy, wasze rodziny i wasi pracownicy rozumieją tę historię i potrafią ją przekazać dalej” – apelował Wolf.

„Sądzę, już na koniec tej debaty, że to naprawdę istotna uwaga. Miejmy świadomość, że poza tym, że produkujemy i dystrybuujemy pellet lub sprzedajemy kotły, to robimy coś bardzo dobrego: działamy jako firmy na rzecz naszego klimatu i planety, zmieszamy zużycie paliw kopalnych i ograniczamy emisję CO2” – zakończyła panel Jolanta Kamińska.

Surowiec w centrum uwagi

Ostatnia sesja tematyczna dotyczyła krajowego rynku, a zainaugurowała ją prelekcja: Surowiec w centrum uwagi. Wygłosił ją ekspert rynku biomasy Bogdan Warchoł, który przedstawił m.in porównanie cen paliw dla odbiorcy detalicznego. Jak wynika z danych na czerwiec 2022 nadal najtańszym paliwem jest gaz (71 zł/GJ), potem pellet ze słomy (72 zł/GJ). W zbliżonych cenach klient zakupi pellet drzewny (105 zł/GJ) i ekogroszek (101 zł/GJ).  Ekspert przedstawił także swoją symulację kosztów paliw na rok 2023:

  • pellet ze słomy: 92 zł/GJ
  • pellet drzewny: 123 zł/ GJ
  • gaz: 131 zł/ GJ
  • ekogroszek: 105 zł/GJ

Pompy ciepła wyprą kotły na pellet?

Sytuację na rynku kotłów pelletowych w Polsce przedstawił Tomasz Nowak z firmy PPH Kostrzewa. lider sprzedaży urządzeń pelletowych w kraju.

„400 000 – tyle kotłów pelletowych jest już zarejestrowanych w Polsce, jak wynika z danych zgromadzonych w systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków” – powiedział Tomasz Nowak, dodając, że pompy ciepła stanowią teraz sporą konkurencję dla pieców na pellet.

Tomasz Nowak przeanalizował roczny koszt ogrzewania budynku 160 m2, z czego jasno wynikało, że przy obecnych cenach roczny wydatek na ogrzewanie pelletowe oszacowany na 14780 zł dwukrotnie przewyższa koszt, jaki generuje pompa ciepła w takim samym okresie.

„Ludzie czują się oszukani. Wybierali kotły na pellet, bo miało być tanio (…) – mówił Nowak. – Ta niestabilność cenowa nie służy nikomu, ani producentom kotłów, ani producentom pelletu, ani klientom” – podsumował.

Dlaczego pellet jest taki drogi?

Ostatnią prelekcję pt: Pellet ściółkowy – nowe możliwości dla krajowych producentów biopaliw wygłosił Dariusz Zych z Pro-Akademii, zaraz po niej redaktor naczelna „Magazynu Biomasa” Beata Marcińczyk-Klimczak zaprosiła do dyskusji panelistów: Adama Sarnaszka z Polskiej Rady Pelletu, Romana Meysnera z firmy Selena ESG, Macieja Czerkasa z HSW Group oraz Sergiusza Zinowczyka z Eteris. 

Pierwsze pytanie odzwierciedlało nastroje wśród użytkowników pieców pelletowych: Dlaczego pellet jest taki drogi? Adam Sarnaszek przychylił się do opinii, że cen może być po części wynikiem spekulacji, ale trudno zaprzeczyć wzrostowi kosztów.

„Faktem jest, że cena rośnie za szybko i możemy sobie tym faktem zaszkodzić, delikatnie mówiąc” – powiedział Sergiusz Zinowczyk.

Z kolei Maciej Czerkas zaoponował mówiąc:

„Pellet drzewny jest droższy. Ale czy jest drogi? Pellet jest nośnikiem energii i z mojej obserwacji wynika, że nie podrożał więcej niż pozostałe” (…) Poza tym odpowiedź jest prosta – mówił Czerkas – pellet jest droższy, bo popyt przewyższa podaż”.

Jako podsumowanie panelu i całej dyskusji na temat obecnej niełatwej sytuacji na rynku prowadząca Beata Marcińczyk-Klimczak użyła słów Winstona Churchilla:

„Pesymista widzi trudności w każdej sytuacja, optymista – okazję w każdej trudności”.

Czy to motto będzie przyświecało producentom i dystrybutorom pelletu?

Warsztaty

Drugi dzień Forum Pelletu upłynął pod znakiem warsztatów, które poprowadziła Agnieszka Kędziora-Urbanowicz z firmy Biocontrol. Szkolenie dotyczyło pokonania barier przy rozpoczęciu produkcji pelletu drzewnego i jakości granulatu drzewnego. I tutaj surowiec znalazł się w centrum uwagi, bo jak podkreślała prowadząca warsztaty:

„90% sukcesu to dobry surowiec”!


Sponsorzy i Partnerzy


Patroni honorowi i medalni


Galeria zdjęć:

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE