W dniach 12-14 czerwca 2019r. w Krynicy-Zdrój odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII technika, technologia, innowacje”, której głównymi organizatorami są Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE. oprócz kilkudziesięciu prelekcji oraz sesji posterowej, organizatorzy zapowiadają zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój i utrwalanie współpracy pomiędzy uczestnikami. Okazją do tego będzie Forum OZE pt. „Przyszłość i rozwój niskoemisyjnej energetyki lokalnej”, które odbędzie się pierwszego dnia konferencji, a ma przede wszystkim za zadanie zainicjowanie dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami, który w efekcie doprowadzić może do podejmowania wspólnych inicjatyw badawczo rozwojowych. Będzie to rodzaj panelu dyskusyjnego, poruszającego tematykę rozwoju nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych, dedykowanych dla społeczności lokalnych, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i jednostek naukowych.

Reklama

Konferencję objęli swoim patronatem m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz

Niezbędne informację znajdują się na stronie internetowej www.renewenergy.pl

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE