Od 2017 roku w fabryce Velux w Namysłowie, a wcześniej w dwóch innych zakładach Grupy Velux i Dovista, zaczęły funkcjonować instalacje wykorzystujące biomasę do produkcji ciepła. Zakład w Namysłowie emituje ok. 3700 t CO 2 rocznie mniej, co stanowi redukcję o około 30% w stosunku do analogicznego okresu przed inwestycją.


Reklama

Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem okien w Polsce. Grupa VELUX dołączyła do inicjatywy Science Based Targets wyznaczając sobie za cele. 100% redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 oraz 50% redukcji w zakresie 3 do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2018. Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 to mapa drogowa na nadchodzącą dekadę oraz początek ogromnej transformacji biznesu.

Już do 2023 roku fabryki poprawią swoją efektywności energetyczną oraz przejdą w 100 proc. na odnawialne źródła energii. Firma realizuje postawione sobie cele i skutecznie finalizuje kolejne projekty, które poprawiają efektywność energetyczną w jej zakładach produkcyjnych. Przykładem jest właśnie inwestycja w Namysłowie.

Kocioł na biomasę

Oszczędności gazu w namysłowskiej fabryce VELUX, przy pracy kotłowni na biomasę, wynoszą ok. 870 000 m3/rok. Kocioł produkuje rocznie tyle energii (9 618 MWh), ile potrzebowałoby około 5 tys. 4-osobowych gospodarstw domowych. Według oficjalnych statystyk 4-osobowe gospodarstwo domowe zużywa rocznie 1900 kWh, a na obszarach wiejskich nawet 2100 kWh rocznie. To oznacza, że kocioł z nadwyżką pokryłby zapotrzebowanie na energię Namysłowa liczącego ok. 17 tys. mieszkańców. Natomiast w przypadku gminy Namysłów liczącej ok. 26 tys. mieszkańców – kocioł pokryłby ¾ energii potrzebnej jej mieszkańcom.

Co wchodzi w skład inwestycji?

Nowoczesna, ekologiczna instalacja zagospodarowania surowców drewnianych typu wióry i zręby składa się z następujących elementów:

  • systemu odciągu wiórów i odpadów z hal produkcyjnych,
  • silosu do przechowywania opału bio o pojemności 250 m3,
  • nowoczesnego kotła stałopalnego na biomasę marki Viessmann o maksymalnej mocy grzewczej 2600 kW,
  • mniejszych kotłowni gazowych na terenie zakładu wspomagających system w okresie niedoboru materiału lub zwiększonego zapotrzebowania na energię,
  • oraz sieci ciepłowniczej na terenie fabryki.

Kocioł wyposażono w nowoczesne elektrofiltry zapewniające najlepszy proces oczyszczania spalin. Odpylacz multicyklon służy do ograniczania zawartości popiołu lotnego w gazach spalinowych instalacji grzewczej i umożliwia oddzielenie cząstek pyłu z gazów spalinowych. System odprowadzania spalin wyposażono w nowoczesny trzyfazowy elektrofiltr. Cały proces dostarczania biomasy, wytwarzania i dystrybucji ciepła jest w pełni zautomatyzowany.

Ze względu na procesy technologiczne drewno jest bardzo wysuszone, jego wilgotność wynosi poniżej 10%. Nie ma zatem ryzyka spalania wilgotnego drewna.

Wyzwania podczas inwestycji

Największe wyzwania pojawiły się na etapie budowy i uruchomienia instalacji, ponieważ wszystkie czynności montażowe musiały być wykonywane z zachowaniem ciągłości produkcji. W związku z tym na poszczególne etapy były wyznaczane bardzo krótkie terminy realizacji i najczęściej w trakcie przerw nieprodukcyjnych. Mimo to cały proces nie oddziaływał negatywnie na przebieg produkcji.

Wykorzystanie ciepła z biomasy

Fabryka VELUX w Namysłowie ma zapotrzebowanie na ciepło przez cały rok kalendarzowy, co wynika z potrzeb technologicznych, jak również konieczności ogrzewania 69 tys. m2 powierzchni hal produkcyjnych i magazynowych.

Podobne rozwiązanie zostało z sukcesem wdrożone również w innych zakładach produkujących okna drewniane należących do Grupy VELUX i spółek siostrzanych tzn. w Gnieźnie i w Wędkowach k. Tczewa. Projekt bazował więc na wcześniejszych doświadczeniach firmy, które były w procesie udoskonalane. W związku z tym głównymi interesariuszami byli interesariusze wewnętrzni (dzielenie się doświadczeniem między fabrykami), dostawcy, a także lokalna społeczność, która skorzystała na poprawie jakości powietrza i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Mierzalne efekty inwestycji

Dla podjęcia decyzji o inwestycji ważne były rosnące ceny gazu, a także potencjał oszczędności, jakie firma mogła osiągnąć dzięki jej przeprowadzeniu. Łączna wartość inwestycji to ok. 7 mln zł. Instalacja może wyprodukować 9618 MWh energii rocznie. Dzięki niej 99,6% odpadów produkcyjnych jest przetwarzanych i zużywanych powtórnie w procesach produkcyjnych.

Nowy system wytwarzania energii cieplnej wpływa istotnie na poprawę efektywności energetycznej fabryki, a zakład zredukował zużycie gazu ziemnego o ok. 80%. Emisja CO2 spadła o ok. 3700 ton, co stanowi redukcję o około 30% w stosunku do analogicznego okresu przed inwestycją. Warto zaznaczyć, że Grupa VELUX w Polsce kupuje 100% drewna z certyfikowanych źródeł, w znacznej części z Lasów Państwowych. Przedsiębiorstwu zależy na tym, aby surowce były wykorzystywane w sposób najbardziej optymalny, jednocześnie firma dąży do maksymalizacji efektywności energetycznej własnych zakładów produkcyjnych. Długookresowo Grupa VELUX zmierza do pełnej gospodarki o obiegu zamkniętym, a także do niezależności energetycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Oprac. Beata Klimczak
Współpraca Agnieszka Kamińska
Zdjęcie: Grupa Velux 
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE