Wsparcie dla biogazu i biometanu w Polsce

biogaz substrat

Projektując regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii wzięto pod uwagę zobowiązanie Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wynikające z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które stymulować będą stabilny rozwój sektora energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej. W związku z powyższym przyjęte regulacje będą w…

czytaj więcej »

VELUX – kotły na biomasę elementem GOZ

VELUX

Od 2017 roku w fabryce Velux w Namysłowie, a wcześniej w dwóch innych zakładach Grupy Velux i Dovista, zaczęły funkcjonować instalacje wykorzystujące biomasę do produkcji ciepła. Zakład w Namysłowie emituje ok. 3700 t CO 2 rocznie mniej, co stanowi redukcję o około 30% w stosunku do analogicznego okresu przed inwestycją. Grupa VELUX i spółki siostrzane są największym producentem okien w Polsce.…

czytaj więcej »

OZE coraz bardziej konkurencyjne wobec paliw kopalnych!

Znany jest już raport IRENA. Do roku 2020 wszystkie odnawialne technologie pozyskiwania energii staną się  konkurencyjne wobec paliw kopalnych – takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez IRENA –  Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej. Biomasa, jak wskazuje dokument, pozostanie kluczowym  odnawialnym źródłem energii. Raport IRENA - szczegóły: Opublikowany podczas VIII konferencji IRENA w Abu Zabi raport „Koszty wytwarzania energii odnawialnej w 2017  r.”…

czytaj więcej »

OZE – dobra energia dla przyszłości

Większość dachów w przyszłości będzie miała kolor niebieski. Dlaczego? Ponieważ będą na nich panele słoneczne. Asfaltowe drogi, dzisiaj arterie komunikacyjne, staną się źródłem energii. Ze stacji paliw stopniowo, ale zdecydowanie wypierane będą dystrybutory z benzyną i olejem napędowym, a pojawią się stacje energii elektrycznej. Tak postrzegają przyszłość inżynierowie i przedsiębiorcy biorący udział w konferencji „Dobra Energia”. Odbyła się ona w Urzędzie…

czytaj więcej »