Stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 r. – tak zadecydował Urząd Regulacji Energetyki. Tym samym rok 2020 będzie trzecim z rzędu, kiedy stawka opłaty OZE pozostanie na zerowym poziomie.

Przypomnijmy, że opłata ta została wprowadzona nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. W wyniku tego po raz pierwszy doliczano ją do rachunków klientów w lipcu 2016 roku. Wtedy ustawodawca ustalił ją na poziomie 2,51 zł za MWh.

Reklama

Tzw. opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE.  Jest związana z zapewnieniem odpowiednio wysokiego udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym.

Wytwórcy zielonej energii konkurują cenowo biorąc udział w aukcjach OZE organizowanych przez Prezesa URE. Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję zakupu wytworzonej przez nich energii po określonej, ustalonej w wyniku aukcji, cenie. Jeśli cena, po jakiej sprzedadzą zieloną energię na rynku jest niższa niż ustalona podczas aukcji, wtedy Zarządca Rozliczeń – który jest dysponentem opłaty OZE – wypłaci wytwórcom różnicę. I właśnie na ten cel pobierana jest od wszystkich odbiorców energii opłata OZE.

-Na kalkulację stawki i jej wysokość w 2020 roku miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim należy zauważyć, że produkcja energii w systemie aukcyjnym i wchodzenie kolejnych wytwórców do tego systemu to proces stopniowy, będący konsekwencją przebiegu inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze do czynienia z maksymalną zadeklarowaną produkcją energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych – wyjaśnia Rafał Gawin, prezes URE.

Przy kalkulowaniu stawki pod uwagę brane są także ceny notowane na hurtowym rynku energii (Towarowa Giełda Energii). Jak wiadomo te utrzymują się ostatnio na relatywnie wysokim poziomie.

Ponadto Zarządca Rozliczeń w pierwszych dwóch latach funkcjonowania opłaty OZE, kiedy jej wysokość wynosiła odpowiednio 2,51 i 3,70 zł/ MWh, zgromadził na dedykowanym projektowi rachunku środki pozwalające na pokrycie obecnego zapotrzebowanie wytwórców.

 

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE