Uniwersalne Biogazownie HoSt: Efektywna Produkcja Biogazu

Uniwersalne Biogazownie HoSt

Firma HoSt oferuje kompletne instalacje biogazowe na potrzeby beztlenowej fermentacji wszelkich odpadów organicznych. Misją HoSt jest przekształcanie jak największej ilości bioodpadów w energię odnawialną oraz inne wartościowe produkty końcowe w możliwie najbardziej zrównoważony sposób. Rozwój rynku międzynarodowego od lat rozwija się pomyślnie dla wiodącego dostawcy instalacji bioenergetycznych z główną siedzibą w Holandii. Kierując się potrzebami klientów oraz znaczeniem obecności na rynku lokalnym, HoSt posiada obecnie zakład produkcyjny w Polsce, zlokalizowany we Wrześni. Firma HoSt zrealizowała wiele projektów biogazowych i bioenergetycznych w Polsce. Zapowiadają się również nowe polskie projekty.Uniwersalne Biogazownie HoSt

– To wspaniałe, że dążymy do świata z bardziej zrównoważoną energią, chociaż czasami stawia to przedsiębiorcy wiele wyzwań. Oferowane uniwersalne biogazownie, charakteryzujące się wysokim zautomatyzowaniem i wydajnością oraz zdolnością do przetwarzania różnorodnych, w tym także trudnych substratów, pozwalają na bezproblemowe użytkowanie instalacji energii odnawialnej. Coroczna realizacja przez nas licznych biogazowni na całym świecie dowodzi, że stanowi to opłacalną i zrównoważoną działalność. Nieustannie inwestujemy w rozwój rynku, kierując się potrzebami naszych klientów – mówi Albert Kuliczkowski, Country Manager HoSt w Polsce.

Uniwersalne projekty biogazowe na całym świecie

Firma HoSt jest głównym dostawcą instalacji biogazowych realizowanych w systemie „pod klucz” z licznymi placówkami regionalnymi, zespołem 140 inżynierów, rozbudowaną siecią przedstawicieli handlowych i współpracujących dystrybutorów oraz bazującymi na biomasie projektami energetycznymi na całym świecie. Oferujemy wszystkie rodzaje biogazowni.

W kontekście wytwarzania biometanu zastosowanie znajduje ciesząca się popularnością technologia membranowa wzbogacania biogazu spółki zależnej Bright Biomethane. Możliwe jest również zastosowanie układu kogeneracyjnego (CHP) na potrzeby wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Poza dostawą instalacji „pod klucz”, nasza oferta obejmuje 24-godzinny serwis i utrzymanie, realizowane przez łatwo dostępne lokalne zespoły serwisowo-remontowe. Dla zapewnienia najbardziej optymalnego działania biogazowni oferujemy analizę oraz optymalizację procesów. Charakterystyczną cechą tych uniwersalnych biogazowni jest ich zdolność do przetwarzania różnorodnych, w tym także trudnych, substratów przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanego systemu podawania.

Ta szeroka gama materiałów wsadowych obejmuje wszystko, począwszy od poflotatów, trawy, odpadów owocowych i warzywnych, zapakowanych odpadów spożywczych z supermarketów, różnego rodzaju obornika, pomiotu kurzego i produktów ubocznych rolnictwa, po słomę, odpady poubojowe i strumienie odpadów płynnych. Biogazownie Microferm firmy HoSt zostały zaprojekowane specjalnie na potrzeby beztlenowej fermentacji 100% obornika na terenie gospodarstwa i cieszą się dużą popularnością w Holandii.

Technologia biogazowa w najlepszym wydaniu

Dzięki zastosowaniu automatyzacji uniwersalne biogazownie HoSt charakteryzują się wysoką wydajnością przy jednoczesnej minimalnej obsłudze. Opatentowany dwumembranowy dach dla dodatkowego uzysku ciepła, opatentowany system wykrywania piany i jej zapobieganiu, wytrzymałe mieszadła wysokiej jakości oraz inteligentny system odzysku ciepła to dodatkowe istotne cechy oferowanych biogazowni.

Instalacje te są w stanie działać także przy podwyższonym obciążeniu załadunku masy organicznej dzięki zoptymalizowanej technologii dozowania i mieszania, co pozwala uzyskać idealny skład mieszanki wsadowej, zapewniając tym samym stabilny proces fermentacji i wysoką produkcję biogazu. Najwyższą stabilność procesu i dyspozycyjność uzyskuje się dzięki zastosowanej technologii mieszania, która maksymalizuje wydajność przekształcania materii organicznej w energię. Dodatkową korzyść można uzyskać poprzez komercyjne wykorzystanie masy pofermentacyjnej wraz z  jej przetworzeniem w sposób dostosowany do polskich wymogów formalnych .

Przed wprowadzeniem na rynek nowoopracowane technologie są testowane w placówce badawczej HoSt w Waalwijk w Holandii. To nasze własne laboratorium daje możliwość przeprowadzania badań, takich jak analizy biogazu i pofermentatu. Dzięki posiadanej przez nas wiedzy ( zgromadzonej przez 28 lat funkcjonowania ) oraz silnemu ukierunkowaniu na badania i rozwój firma HoSt przyczynia się do sukcesu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez produkcję energii odnawialnej, rozwiązywanie wyzwań związanych z gospodarką odpadami i wytwarzanie wartościowych produktów końcowych z odpadów.

Materiał promocyjny

This post is also available in: polski