10 listopada zawarta została umowa koalicyjna pomiędzy KO, Trzecią Drogą i Lewicą. Przedstawiono w niej plany, jakie rząd ma odnośnie poszczególnych sektorów. Nie zabrakło deklaracji związanych z energetyką, w tym także biogazem.

Reklama

Biogaz ważny dla transformacji

Obok takich aspektów funkcjonowania państwa, jak edukacja, ochrona zdrowia czy praworządność, jednym z ważniejszych punktów deklaracji koalicjantów stała się energetyka. Kontekstem dla rozważań na ten temat były zmiany klimatyczne, którym przeciwdziałać można przede wszystkim dzięki transformacji energetycznej.


Czytaj też: OZE w polityce – analiza programów wyborczych


– Strony Koalicji podejmą wspólnie działania, by zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Będzie to możliwe m.in. dzięki uwolnieniu potencjału lądowej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, biogazowni, rozwojowi konkurencji i zaangażowaniu sektora prywatnego i samorządowego. Jednocześnie opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania. Naszym celem jest również modernizacja i rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych – stanowi umowa koalicyjna.

Umowa koalicyjna – propozycje dla energetyki

Koalicjanci dostrzegają problemy, jakie związane są z brakiem OZE w systemie energetycznym. Zielona energia stanowi nie tylko walkę o ocalenie klimatu, ale również drogę do obniżenia rachunków dla obywateli oraz zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Transformacja energetyczna ma zostać przeprowadzona w sposób sprawiedliwy, co stanie się możliwe dzięki zbudowaniu systemów wspomagania finansowego i technologicznego. Ponadto umowa koalicyjna zawiera deklarację stworzenia warunków prawnych, które otworzą drogę dla upowszechnienia OZE.


Czytaj też: W Polsce branża recyklingu znajduje się na granicy bankructwa


Postanowiono, że całość środków pochodząca z systemu handlu emisjami ETS będzie przeznaczana na poczet inwestycji związanych z OZE i modernizacją energetyki. Ponadto zapewniono, że koalicjanci podejmą starania o odblokowanie środków z KPO, które zostaną wykorzystane na poczet finansowania tego typu przedsięwzięć. Energetyka prosumencka ma stać się ważnym filarem dla przemian systemu energetycznego w Polsce.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

Zdjęcie: archiwum Magazynu Biomasa

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE