Radni województwa Dolnośląskiego przyjęli uchwały antysmogowe dla uzdrowisk oraz Wrocławia. Prace nad ich stworzeniem trwały ponad rok.

Reklama

– Przyjęte przez Sejmik uchwały antysmogowe, to pierwszy mały krok w bardzo dużej sprawie – powiedział Paweł Wróblewski przewodniczący Sejmiku po podjęciu uchwał.

Nad projektami pracował zespół ekspertów powołany przez marszałka. Swoje uwagi mógł złożyć również każdy mieszkaniec podczas konsultacji społecznych.

Zgodnie z nowymi przepisami stopniowo będą likwidowane piece na węgiel. Zakaz ich montowania obowiązywał będzie od lipca 2018 roku. Główne założenia wszystkich projektów dotyczą wyeliminowania spalania paliw złej jakości i wyłączenia z obiegu instalacji grzewczych powodujących trującą emisję gazów oraz pyłów do atmosfery, wymianę kotłów i pieców na niskoemisyjne oraz zakaz palenia paliwami stałymi.

Uchwała umożliwia korzystanie z kominków, pod warunkiem, że spełniają one standardy określone w dyrektywie UE (tzw. dyrektywie ekoprojektu) oraz nie stanowią podstawowego źródła ciepła w lokalu. Możliwe jest wyposażenie instalacji w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry).

Zamierzenia są takie, że w ciągu 10 lat z Wrocławia znikną stare piece węglowe, a te najbardziej trujące powinny zostać zlikwidowane do 2024 r.

Nowe przepisy od 1 lipca 2018 r.

Wtedy wejdzie w życie zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych:
•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Tekst na podstawie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcie: Pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE