ORLEN postanowił przeanalizować cele przyjęte przez 13 krajów UE w ramach ich polityki energetycznej. Porównanie ma na celu sprawdzenie tego, jakie zobowiązania przyjęto, jaki będzie kierunek zmian oraz jakie surowce zyskają strategiczne znaczenie. W 2050 r. Unia chce osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych, a transformacja energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej musi nadążać a tą ambitną aspiracją.

Reklama

Ścieżki zmian

Raport pt. „Ścieżki transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodnie. Co wynika z krajowych zobowiązań?” to przegląd polityk energetycznych 11 państw: Polski, Łotwy, Litwy, Estoni, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. Ujęto w nim także plany Niemiec i Austrii jako państw, które przez wzgląd na swój poziom zaawansowania różnych procesów stanowią dobry punkt odniesienia dla młodszych członków UE.


Czytaj też: Biometan pozwala przyspieszyć transformację i GOZ


Transformacja energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej

Kluczowymi wnioskami dla analizy jest zaistnienie 8 punktów wspólnych dla polityk poszczególnych państw. Każde z nich będzie realizować te działania w nieco inny sposób i z inną dynamiką. Oto wnioski z raportu:

  • Stopniowe odejście od węglowodorów w regionie będzie skorelowane z rozwojem odnawialnych źródeł energii.
  • Finalne zużycie energii zostanie obniżone. Scenariusze docelowe zakładają spadek o 23%, a bardziej ambitne o 45%.
  • Znacząco zwiększy się produkcja energii elektrycznej. Docelowo ma to być 56%, ale przy założeniu spełnienia wariantu bardziej wymagającego, wzrost może osiągnąć nawet 120%.
  • W miksie energetycznym będą dominować trzy modele. Część państw nie będzie wykorzystywała energii atomowej, część potraktuje ją jako uzupełnienie dla OZE, a część przyjmie energetykę jądrową jako dominujące źródło. Polska znajduje się w drugiej grupie.
  • Segment samochodów osobowych zostanie zdominowany przez auta elektryczne, a w transporcie ciężkim zacznie funkcjonować miks wielu technologii. Wśród nich znajdzie się elektryfikacja, zastosowanie ogniw paliwowych oraz paliw płynnych, ale produkowanych syntetycznie lub biopaliw.
  • W transporcie użycie paliw kopalnych ulegnie drastycznemu obniżeniu.
  • Nastąpi wzrost wykorzystania biopaliw, ale potrwa on jedynie do 2040 r. To wtedy będzie miał miejsce pik zapotrzebowania.
  • Dojdzie do niemal całkowitego odejścia od importu węglowodorów z Rosji.

Czytaj też: Będą pieniądze na zielone rozwiązania. Resort klimatu zapowiada nowe programy wsparcia


Pełna treść raportu jest dostępna pod adresem: link.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie i źródło: ORLEN

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE