7 mld zł na wsparcie zielonych, ekologicznych rozwiązań. Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała uruchomienie nowych i zmiany w już istniejących programach priorytetowych opracowywanych przez resort klimatu i NFOŚiGW. Na co będzie można otrzymać dofinansowanie?

Reklama

W planach ministerstwa klimatu i NFOŚiGW pojawił się program Moja Elektrownia Wiatrowa, wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych i budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego

We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy szereg programów dla obywateli na kwotę 7 mld zł. Obecnie zakończyliśmy etap prac roboczych nad programami, które wkrótce będą do dyspozycji obywateli. Czekamy na zatwierdzenie programów ze strony Europejskiego Banku inwestycyjnego. – mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Moja Elektrownia Wiatrowa

W ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego (lub lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym) będą mogli uzyskać dofinansowanie na mikroinstalację wiatrową i magazyn energii elektrycznej.

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków przez NFOŚiGW planowane jest na III kwartał 2024 r. 

Projekt programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” zgłoszono 14 lutego 2024 r. do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) do wsparcia ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Pula środków o którą wnioskujemy to obecnie 400 mln zł. To program skierowany do osób indywidualnych, które chcą włączyć się proces transformacji energetycznej w ramach energetyki prosumenckiej. – powiedziała ministra Hennig-Kloska.

Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie, poprzez wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program przewidziany jest do wdrażania do 2029 r., a budżet na realizację celu programu wynosi 1 mld zł.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację do zakupu pojazdu lub w przypadku leasingu – dopłatę do opłaty wstępnej.

Wspieramy także zakup lub leasing pojazdów zeroemisyjnych. Budżet na realizację tego celu to 1 mld zł. O dofinasowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których celem będzie obniżenie zużycia paliw emisyjnych w transporcie. – wskazała ministra Hennig-Kloska.

Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Kolejna propozycja nowego programu priorytetowego NFOŚiGW ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych, tak by zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza. Program przewidziany jest do wdrażania do 2029 r., budżet na realizację celu programu wynosi 2 mld zł.


Czytaj też: Energia dla wsi – 2 mld zł więcej w budżecie


Energia dla Wsi – więcej pieniędzy dla rolników

Minister Paulina Hennig-Kloska mówiła ponadto o programie Energia dla wsi. Jak wyjaśniła, jest on kontynuacją i poszerzeniem programu Agroenergia. Program przewidziany jest do wdrażania do 2030 r., a budżet na jego realizację wynosi 1 mld zł. Obecnie trwa jednak procedura zwiększenia budżetu programu o 2 mld zł.

Zwiększamy środki w ramach programu Energia dla wsi, który cieszył się dotychczas dużym powodzeniem wśród rolników. To program, z którego mogą korzystać zarówno spółdzielnie energetyczne, jak i rolnicy, którzy w ramach działalności prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – powiedziała ministra.

Kogeneracja dla energetyki i przemysłu

Ministra poinformowała także o zwiększeniu puli środków finansowych dostępnych w programie Kogeneracja dla energetyki i przemysłu.

Uruchamiamy kolejną pulę funduszy w programie Kogeneracja dla energetyki i przemysłu w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja programu przyniesie korzyści środowiskowe w zakresie zmniejszenia emisji CO2 – wskazała ministra.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: NFOŚiGW

zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE