Jakie są technologie zwiększające wydajność biogazową biomasy? W biogazowniach rolniczych w procesie fermentacji metanowej wykorzystuje się substraty pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego. Analiza rynku wskazuje, że najwłaściwszym wydaje się wykorzystanie substratów odpadowych z przemysłu oraz rolnictwa, co pozwala poprawić bilans ekonomiczny, który jest istotny dla funkcjonowania każdej biogazowni.

Reklama
Tekst: mgr inż. Anna Smurzyńska, dr inż. Wojciech Czekała / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zdjęcie: pixabay.com

Zastosowanie substratów odpadowych pozwala na ich bezpieczną utylizację, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. W  doborze substratów należy również zwrócić uwagę na ich wydajność biogazową i  metanową, co pozwoli zapewnić produkcję energii na odpowiednim poziomie w  danej instalacji. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na proces fermentacji metanowej jest podatność substratów na rozkład.

Jak wskazują badania, wysoka zawartość węglowodanów sprawia, że substrat ulega szybkiemu procesowi rozkładu, co przejawia się również wysoką wydajnością biogazową i  krótkim czasem HRT danego substratu. Wysoka zawartość białka czy tłuszczy w  substracie prowadzi do wydłużonego czasu rozkładu mieszanki fermentacyjnej.

Z  kolei wysoka zawartość substancji lignocelulozowych prowadzi do długiego okresu rozkładu, który i  tak nie pozwoli na pełne odfermentowanie substratu. Charakterystyka substratów  trudnorozkładalnych  Lignoceluloza składa się głównie z celulozy i  w  mniejszym stopniu z  hemicelulozy oraz ligniny. Składniki te stanowią budulec ściany komórkowej roślin, która występuje w liściach, łodydze oraz w pędach.

Warto podkreślić, iż substancje te (długołańcuchowe polisacharydy) są cennym surowcem do produkcji biogazu. Źródłem substancji lignocelulozowych wykorzystywanych w bioenergetyce są rośliny energetyczne (m.in. miskantus, bambus, ślazowiec pensylwański, wierzba energetyczna), ale również kukurydza, sorgo, trawy czy wspomniane odpady rolnicze i  przemysłowe.

 

Cały artykuł Technologie zwiększające wydajność biogazową biomasy 
przeczytasz w styczniowym numerze Magazynu Biomasa

Zamów prenumeratę Magazynu Biomasa! Wypełnij formularz poniżej – my zajmiemy się resztą!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE