Wielkopolska stawia na technologie wodorowe

Technologie wodorowe

Wielkopolska stawia na technologie wodorowe. Z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego powstała Wielkopolska Platforma Wodorowa. Ma ona ułatwiać kontakty międzyśrodowiskowe biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Aby wspólnie rozwijać potencjał zrzeszonych w jej ramach podmiotów na rzecz nisko- i zeroemisyjnej gospodarki. Jest to niezbędne ze względu na zmiany klimatyczne oraz zobowiązania wynikające z przynależności do świata cywilizacji XXI wieku.

Obowiązująca obecnie Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego obejmuje zakres czasowy do 2020 roku. Dlatego Samorząd Województwa przystąpił już do prac aktualizujących dokument na kolejną perspektywę czasową do 2030 roku. Ten dokument, powstający na bazie szerokich konsultacji, jest niezbędny do dysponowania środkami Unii Europejskiej po 2020 roku.

Jednym z zagadnień poruszanych w prowadzonych konsultacjach jest rozwój alternatywnych źródeł energii. I sposobów jej wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw.

Technologie wodorowe w Wielkopolsce

– Zmiany klimatyczne i podjęte zobowiązania strategiczne przez Unię Europejską i Polskę wymagają rozpoczęcia zdecydowanych działań zmierzających do zapobieżenia ewentualnym niekorzystnym zjawiskom gospodarczym, mogącym spowolnić rozwój regionu. Stąd decyzja Zarządu Województwa o utworzeniu Wielkopolskiej Platformy Wodorowej – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który przewodniczy pracom Platformy.

Tematyką wodorową zainteresowano również Wielkopolską Radę 30 – ciało doradcze zajmujące się wspieraniem budowy silnej, konkurencyjnej Wielkopolski dzięki współpracy władz regionalnych z wielkopolskimi przedsiębiorcami oraz przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych.

W jej skład wchodzą m.in. prezesi najważniejszych wielkopolskich izb gospodarczych oraz innych instytucji otoczenia biznesu.

– To właśnie w celu wsparcia przedsiębiorców oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych w procesie wypracowywania innowacyjnych projektów o potencjale komercyjnym w oparciu o wodór, podjęto decyzję o realizacji projektu kluczowego ze środków regionalnego Programu Operacyjnego WRPO. Projekt, mający w przyszłości stanowić „koło zamachowe” wielkopolskiej gospodarki, będzie inkubować i wspierać wysokiej jakości projekty B+R+I w oparciu o technologie wodorowe – tłumaczy Jacek Bogusławski.

I dodaje:

– W ramach projektu powstanie zestaw dokumentów strategicznych umożliwiający przedsiębiorstwom budowę spójnego i konkurencyjnego systemu biznesowego opartego o niszowe rozwiązania wodorowe. Planowana jest także realizacja drugiego projektu wspierającego międzynarodową promocję regionu i przedsiębiorstw, które zainteresowane będą właśnie rozwojem rozwiązań wodorowych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Tekst: Oprac. Beata Klimczak na podst. materiałów Departamentu Gospodarki Wydział Wielkopolska 2050
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski