Techniki wytwarzania biogazu, wzbogacania go i zagospodarowywania

Techniki wytwarzania biogazu

W obliczu wyzwań, jakie stawia przed nami Unia Europejska, konieczne jest opracowanie technologii umożliwiającej dotychczasowym producentom biogazu poprawę proekologiczności stosowanej technologii. Wskazane jest uzyskanie paliwa do różnych celów bez kosztownego oczyszczania biogazu do parametrów gazu sieciowego, z nadwyżek energii produkowanych w różnych instalacjach OZE i biogazu niewykorzystywanego do kogeneracji.Techniki wytwarzania biogazu

Taka technologia będzie przydatna zwłaszcza po zapowiadanym przez Komisję Europejską wprowadzeniu zakazu spalania biogazu w pochodniach i wypuszczania go do atmosfery. Wtedy, po odpowiednim sprężeniu, będzie to forma magazynowania nadmiarowego biogazu w formie mieszaniny nadającej się do energetycznego wykorzystania.

Dlatego więcej uwagi, zwłaszcza przy pozasieciowym oraz lokalnym wykorzystaniu biogazu, należy poświęcić technologiom umożliwiającym doskonalenie obecnie stosowanych technik wytwarzania, wzbogacania i zagospodarowywania biogazu. W okresie przejściowym do osiągnięcia tzw. Zielonego Ładu umożliwi to wykorzystanie istniejącej infrastruktury i w oparciu o sprawdzone już elementy technologii, zastosowanie nowego, ulepszonego produktu.

Zwiększenie zgromadzonej w biogazie energii umożliwia domieszkowanie wodoru do komory fermentacyjnej w trakcie metanowej fermentacji biomasy – przy jednoczesnym zmniejszeniu zawartości dwutlenku węgla w mieszaninie.

Kształt i mieszanie

Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest dostosowanie sposobu wprowadzania domieszki wodoru, do kształtu fermentatora, stosowanych w biogazowni substratów oraz metody mieszania zawartości fermentatora. W zbiorniku, który użyto w omawianym przypadku, procesowi fermentacji metanowej poddawano wyłącznie gnojowicę świńską, zastosowano tzw. pompę hybrydową wg patentu nr P.416965.


WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O BIOGAZIE. SPRAWDŹ!


Służy ona do podnoszenia cieczy z dodatkiem cząstek stałych, za pomocą czynnika roboczego w postaci gazu lub powietrza. Pompa, w zależności od wymagań procesu może pracować jako mamutowa, gejzerowa lub hybrydowa.

Automatyczny układ sterowania może przełączyć pracę w tryb gejzerowy na układ hybrydowy lub włączyć oba te tryby pracy jednocześnie. Czasy poszczególnych trybów pracy można regulować zależnie od potrzeb. System mieszania pompą polega na pobieraniu biogazu bezpośrednio znad powierzchni fermentującej biomasy i rozprowadzaniu go w zawartości fermentatora.

Czynnik roboczy

Zasysany przez pompę strumień o określonej energii kinetycznej składa się z biomasy stanowiącej zawartość zbiornika fermentacyjnego i biogazu jako czynnika roboczego. Na przewodzie doprowadzającym biogaz możliwe jest również zamontowanie przewodu doprowadzającego wodór bezpośrednio z hydrolizera. Czynnik roboczy stanowiący część strumienia może posiadać trojaką postać: znacznej objętości pęcherza gazowego, drobnych mikropęcherzyków lub obu wymienionych jednocześnie.

Celem wytworzonego w pompie strumienia jest nasycenie biomasy świeżo pozyskanym biogazem oraz ujednolicenie składu i temperatury biomasy w całej objętości fermentatora.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Rynku Biogazu. Sprawdź poniżej:

Rynek Biogazu – listopad 2020 i inne wydania znajdziesz tutaj. Sprawdź koniecznie, dlatego że warto!

This post is also available in: polski