Prezes URE zatwierdził taryfy energii dwóm tzw. sprzedawcom z urzędu – Enea i Energa Obrót. Rachunki dla Grupy 11 wzrosną o ok. 9 zł miesięcznie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zakończył kolejne postępowania i zatwierdził firmom Enea i Energa Obrót taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z tzw. sprzedawcy z urzędu.

Reklama

W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu 2019 r. przez Prezesa URE nowych taryf rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 złotych miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu
Wzrost rachunku odbiorców
średnio
w grupie G11

(łącznie sprzedaż i dystrybucja)
Wzrost rachunku odbiorców
średnio
w grupie G11
(łącznie sprzedaż i dystrybucja)
% zł/miesiąc
ENEA Operator / ENEA 12,2 8,3
Energa Operator / ENERGA Obrót 11,3 8,6
Tauron Dystrybucja / Tauron Sprzedaż 11,4 – 12,9 7,8 – 8,6
Tabela. Zestawienia zmiany płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych

Wartości zmian na rachunkach

Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2018 r. (w przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii przez przeciętną 3 osobowa rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11 w Polsce wynosi 1773 kWh). Dla Tauron łączne skutki dla obiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach.

Sprzedawcy Enea i Energa Obrót mogą zmienić ceny za energię elektryczną w rozliczeniach z odbiorcami w gospodarstwach domowych, w stosunku do których będą stosowali taryfę zatwierdzaną przez Prezesa URE, najwcześniej po 14 dniach od ich zatwierdzenia przez regulatora, czyli po 13 stycznia 2020 roku. Taryfy zostały zatwierdzone na okres wnioskowany przez przedsiębiorstwa, tj. taryfa Enei – do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż – do końca 2020 roku.

W połowie grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził już taryfę Operatora Systemu Przesyłowego (PSE), pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej (tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator) oraz taryfę na sprzedaż energii sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż. Te taryfy przedsiębiorcy mogą stosować od 1 stycznia 2020 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: URE
Zdjęcie: shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE