wsparcie prosumentów

Prosument zyska na ustawie?

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii zmienia przepisy w zakresie mikroinstalacji OZE. Nowe przepisy wprowadzą prawdziwy przełom na linii prosument-koncerny energetyczne. W lipcu 2015 r....

Kolejna nowelizacja ustawy OZE

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ustawy o OZE. Poprzednia propozycja wzbudziła wiele kontrowersji, zakładała bowiem wprowadzenie widełkowych taryf gwarantowanych oraz zbiurokratyzowanego mechanizmu ubiegania się...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji