Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii zmienia przepisy w zakresie mikroinstalacji OZE. Nowe przepisy wprowadzą prawdziwy przełom na linii prosument-koncerny energetyczne.

Reklama

W lipcu 2015 r. roku do portfela produktów PGE wprowadzona została oferta o nazwie „Energia przyszłości”. – Model produktu dostosowany był do przepisów uwarunkowanych ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 roku. Od początku obowiązywania oferty odnotowaliśmy duże zainteresowanie wśród klientów PGE, chcących stać się wytwórcami energii elektrycznej z mikroinstalacji – komentuje Agnieszka Szczekala z biura prasowego PGE.

PGE pracuje nad ofertą dla prosumentów, która uwzględni nowe warunki rozliczeń z zakładem energetycznym. – Obecnie PGE Obrót pracuje nad nowym modelem produktu, dostosowanym do zapisów znowelizowanej ustawy o OZE, która zakłada między innymi całkowicie odmienny sposób rozliczeń z prosumentami oparty na systemie „opustów” uzależnionych od wielkości zainstalowanej mikroinstalacji. Warto nadmienić, że nowelizacja nie ogranicza prosumenta tylko do osób fizycznych, ale określa prosumenta jako „odbiorcę końcowego (…) wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach w celu jej zużycia na potrzeby własne, nie związane z wykonywaną działalnością gospodarczą”, a więc rozszerza możliwy krąg podmiotów, mogących stać się prosumentami o np. parafie, szkoły, czy fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej. Te i pozostałe uwarunkowania znowelizowanej ustawy są brane pod uwagę przy opracowywaniu nowego modelu produktu dedykowanego prosumentom – komentuje Agnieszka Szczekala z PGE.

Kolejnym koncernem jest Tauron, który teraz zapowiada modyfikację oferty i udostępnienie finansowania we współpracy z jednym z banków. Produkt „Tauron Fotowoltaika” jest oferowany małym i średnim przedsiębiorstwom. – Tauron  stara się zainteresować nie tylko klientów indywidualnych, ale również tzw. nowych prosumentów, czyli kościoły oraz jednostki samorządu terytorialnego –  mówi Elżbieta Bukowiec – rzecznik Tauron Sprzedaż.

Ruch w stronę prosumentów wykona  RWE. Michał Skorupa, kierownik Projektu Fotowoltaiki w RWE Polska informuje, że RWE pracuje nad nowymi propozycjami dla prosumentów w związku ze zmianami w ustawie o OZE. – RWE, a już wkrótce pod nową nazwą innogy, pragnie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego sektora energetycznego. W ostatnim roku dużo pracy włożyliśmy m.in. w przygotowania do rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Mamy już w swoim portfolio ofertę fotowoltaiczną dla całego rynku, w każdym segmencie klientów – komentuje Michał Skorupa z RWE.

Źródło: gramwzielone.pl

Zdjęcie: prosument.org

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE