Ministerstwo Gospodarki przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ustawy o OZE. Poprzednia propozycja wzbudziła wiele kontrowersji, zakładała bowiem wprowadzenie widełkowych taryf gwarantowanych oraz zbiurokratyzowanego mechanizmu ubiegania się o najwyższe możliwe ceny gwarantowane zakupu prądu z instalacji fotowoltaicznych i biogazowych.

Aktualny projekt nowelizacji z 13 lipca, podobnie jak poprzedni z maja, również dotyczy sprzedaży energii wytworzonej  w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW czyli tzw. poprawki prosumenckiej. W lipcowym projekcie nowelizacji ustawy o OZE MG odchodzi od pomysłu cen widełkowych, a stawki taryf gwarantowanych są wpisane na takim samym poziomie jak w ustawie o OZE. Z tym, że w przypadku instalacji od 3 do 10 kW nie ma już na przykład mowy o energii z biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, zaznacza się jedynie energię z biogazu pozyskaną ze składowisk odpadów. Ceny wpisane do projektu mają obowiązywać w 2016 roku, a na kolejne lata ma je ustalać minister gospodarki.

Reklama

Nowelizacja zobowiązuje także prosumenta, który chce uzyskać prawo do sprzedaży prądu po cenach gwarantowanych, do złożenia w URE wniosku o przyznanie pomocy publicznej, jeszcze przed budową, zakupem, instalacją, eksploatacją czy modernizacją mikroinstalacji. Jeśli tego nie zrobi to będzie mógł sprzedawać prąd za 100 proc. ceny z tzw. rynku konkurencyjnego, którą określa prezes URE, a więc znacznie taniej niż po cenie z taryf gwarantowanych.

Niestety nadal ma obowiązywać ograniczenie co do zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacjach po cenach gwarantowanych. Nowy projekt nowelizacji ustawy OZE przewiduje ponadto, że opłata OZE ma wynosić w przyszłym roku 3,35 zł/MWh, a nie 4,01 zł/MWh jak projektodawca zapisał w majowym projekcie nowelizacji ustawy o OZE, co oznacza, że zapłacimy mniej za wsparcie zielonej energii. Stawka opłaty OZE wpisana do ustawy o OZE to 2,51 zł/MWh, a cel jest podwyżki to pokrycie sprzedawcom ujemnego salda na zakupach energii po cenach gwarantowanych i jej sprzedaży po cenach rynkowych.

Lipcowy projekt nowelizacji nie jest ostateczny. W sierpniu ma się odbyć jeszcze jedna konsultacja w tej sprawie.

Źródło: www.wnp.pl

Zdjęcie: Internet

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE