Wsparcie dla biogazu i biometanu w Polsce

biogaz substrat

Projektując regulacje w zakresie odnawialnych źródeł energii wzięto pod uwagę zobowiązanie Polski do zwiększania udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto, wynikające z konieczności osiągnięcia celów klimatycznych. Stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które stymulować będą stabilny rozwój sektora energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej. W związku z powyższym przyjęte regulacje będą w…

czytaj więcej »

Francja zapowiada większe wsparcie dla biogazu i biometanu

biogaz biometan

Francuski rząd chce przyspieszyć transformację energetyczną, w związku z czym zapowiedział wsparcie dla biogazu i biometanu. Wkrótce nad Sekwaną mają pojawić się dwa kolejne mechanizmy wspomagające przyspieszenie produkcji biogazu we Francji. Jeszcze więcej biogazu i biometanu Jak wynika z danych zaprezentowanych przez francuskie Ministerstwo Transformacji Energetycznej, na koniec czerwca liczba instalacji zatłaczających do sieci gazowej biometan to 442. Zdolność produkcyjna instalacji we…

czytaj więcej »

Irlandzkie wsparcie dla biogazu

biogaz

Władze Irlandii będą wspierać rozwój sektora biogazu powstałego w wyniku procesu fermentacji beztlenowej. Według zapowiedzi ministrów przez najbliższe cztery lata w budżecie znajdzie się na ten cel 3 mln euro rocznie. Rozwój biogazu jest niezbędny Irlandzki minister środowiska, klimatu i komunikacji, Eamon Ryan, zadeklarował wsparcie dla biogazu, wskazując, że działania na rzecz rozwoju sektora są konieczne, aby kraj mógł osiągnąć cele założone…

czytaj więcej »

Systemy wsparcia dla biogazu w Polsce nie działają?

Ure aukcje OZE biogaz

Polityka energetyczna nie tylko Europy, ale i świata, przechodzi poważny kryzys. W obliczu wysokich cen energii elektrycznej, gazu i innych paliw wielu inwestorów pilnie poszukuje źródeł energii. Szczególnie do wykorzystania w autokonsumpcji. W Polsce wytwarzamy ponad 100 mln t bioodpadów rocznie, które trafiają do utylizacji.  W wyniku fermentacji metanowej w biogazowniach mogłyby one dać co najmniej 8 mld m3 biometanu. Pomimo…

czytaj więcej »

Nowe wsparcie dla biogazowni i innych OZE – rząd przyjął projekt zmian ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Jedną z najważniejszych informacji jest ta, że rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z OZE. Przypomnijmy, że dotychczasowe systemy wsparcia kończą się 30 czerwca br. Dzięki zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia…

czytaj więcej »