Jest nowy gracz na rynku biogazu i biometanu

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego

Bank Ochrony Środowiska przystąpił do "Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu", kolejnego porozumienia mającego na celu rozwój OZE i zrównoważonej gospodarki.  Porozumienie Celem Porozumienia przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest szeroka współpraca na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce m.in. poprzez wspieranie inwestorów i przedsiębiorców tworzących łańcuch dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy i…

czytaj więcej »