Urząd Dozoru Technicznego

Rośnie zainteresowanie certyfikatami dla kotłów

Jak informuje Urząd Dozoru Technicznego wzrasta ilość wniosków o  certyfikację kotłów. Producenci ubiegają się zarówno o certyfikat dla tak zwanej 5. klasy jak również...

Przepisy o OZE niezgodne z Konstytucją RP

Przepisy ustawy o OZE niezgodne z Konstytucją RP - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o zapis dotyczący możliwości uzyskania certyfikatu instalatora mikro- i małych instalacji...

Czytaj więcej

Najnowsze wydanie

reklama

Czytaj więcej

Wybór redakcji