Jak informuje Urząd Dozoru Technicznego wzrasta ilość wniosków o  certyfikację kotłów. Producenci ubiegają się zarówno o certyfikat dla tak zwanej 5. klasy jak również Ecodesign.

Reklama

W związku z wchodzącymi w najbliższym czasie rozporządzeniami europejskimi i polskimi dotyczącymi kotłów grzewczych, zwiększa się zapotrzebowanie na ekspertyzy techniczne w tym zakresie. Największe zainteresowanie certyfikatami ze strony wytwórców dotyczy polskiego rozporządzenia. Zgodnie z przepisem od 1 października 2017 r. do obrotu i użytkowania będzie można wprowadzać wyłącznie kotły klasy 5. wg normy PN-EN 303-5:2012. Takie badania może wykonywać jedynie jednostka posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Zainteresowanie certyfikatami

Od początku tego roku notujemy zainteresowanie badaniami kotłów na paliwa stałe szczególnie. Chodzi o określenia klasy kotła na podstawie badań efektywności energetycznej i emisji spalin w zakresie pkt. 4.4.2 i 4.4.7 normy PN-EN303-5:2012. Dużym zainteresowaniem cieszą się też badania dotyczące określenia sezonowej efektywności energetycznej oraz określenia sezonowej emisji spalin – informuje Marcin Wilczak – dyrektor Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.

UDT to nowoczesne laboratorium

Urząd Dozoru Technicznego działając od wielu lat w obszarze certyfikacji wyrobów oraz badań technicznych przeprowadza badania kotłów na zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 w ramach certyfikacji wyrobów. Tego typu badania odbywają się w akredytowanym przez PCA – Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT). Laboratorium to posiada specjalistyczne wyposażenie pomiarowo-badawcze. Są to między innymi: stanowisko rejestracji danych, analizator spalin, pyłomierz grawimetryczny, pyłomierz online. Ponadto w laboratorium są: wagi do pomiaru ilości paliwa, analizator mocy elektrycznej, kamera termowizyjna. Istnieje również możliwość wykonania badania u wytwórców urządzeń. Badania realizowane są na bieżąco, sukcesywnie do zgłoszeń gotowości wytwórcy do testów kotła.

Piece produkowane przez firmę Budmet Nocoń posiadają już  certyfikat 5. klasy.

Źródło: ,,Budmet” Nocoń

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE