Problemy z zawarciem umów na sprzedaż energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, opublikował informację w sprawie problemów odbiorców końcowych związanych z brakiem ofert sprzedaży  energii elektrycznej. Okazuje się, że wielu sprzedawców nie chce kontynuować współpracy, a na rynku brak ofert. Sprawie ma się przyjrzeć Minister Energii.  Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych…

czytaj więcej »

Nowelizacja prawa energetycznego przyjęta przez Radę Ministrów

Nowelizacja prawa energetycznego została przyjęta przez Radę Ministrów 9 października 2018 r. Celem projektu jest uregulowanie instytucji sprzedaży rezerwowej, tj. sprzedaży odbiorcy końcowemu paliw gazowych lub energii elektrycznej przez sprzedawcę rezerwowego, w przypadku zaprzestania dostarczania tych mediów przez dotychczasowego sprzedawcę. Obecne przepisy dotyczące sprzedaży rezerwowej nie obejmują zagadnienia kompleksowo i ograniczone są wyłącznie do sprzedaży energii elektrycznej. W projekcie zaproponowano, aby…

czytaj więcej »