Certyfikacja biomasy w świetle unijnych wytycznych

Certyfikacja biomasy

Czego może spodziewać się rynek biomasy? O certyfikacji opowiedziała Elżbieta Jarosławska-Deja, Technical Manager of Sustainability Certification Schemes/Biomass Global Product Manager w Bureau Veritas. Rozmowę przeprowadziła Jolanta Kamińska. Szykują się kolejne zmiany w obszarze certyfikacji biomasy? Jakie konkretnie i kiedy wejdą w życie? Wejście w życie Dyrektywy RED III planowane jest na 1 stycznia 2025. Dyrektywa ta była ostatnio przedmiotem dyskusji w…

czytaj więcej »

RED III wprowadzi zmiany w zakresie biogazu

problemy biometanu w Niemczech

Rewizja unijnej dyrektywy RED III została 12 września zatwierdzona przez Parlament Europejski. Wprowadza ona zmiany dla funkcjonujących już systemów OZE. Nowe wymogi dla starych instalacji Dyrektywa RED III po rewizji stanowi, że biogazownie o nominalnej mocy cieplnej powyżej 2 MW oddane do użytku przed 1 stycznia 2021 r., będą musiały wykazać redukcję gazów cieplarnianych o 80%. Certyfikacja emisyjności ma dotyczyć instalacji, które działają…

czytaj więcej »

Polski Komitet Energii Elektrycznej komentuje: Jakie zmiany przyniesie REDIII?

Polski Komitet Energii Elektrycznej o REDIII

Polski Komitet Energii Elektrycznej wskazuje wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką w kontekście dyrektywy REDIII. Analizuje założenia, biorąc pod uwagę polską infrastrukturę. 30 marca 2023 roku instytucje unijne osiągnęły i ogłosiły wstępne porozumienie dotyczące Dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. „rewizja Dyrektywy RED”, „Dyrektywa REDIII”, ang. Renewable Energy Directive), wchodzącej w skład pakietu legislacyjnego „Fit…

czytaj więcej »

Ostateczne stanowisko Unii Europejskiej w sprawie biomasy drzewnej

dyrektywa unijna dotycząca biomasy drzewnej

Spór o kwestię biomasy drzewnej trwał już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz na horyzoncie pojawiło się rozwiązanie. UE wypracowała kompromisowe rozwiązanie, które jednak nie dla wszystkich okazało się satysfakcjonujące. Status biomasy drzewnej jako OZE będzie nadal aktualny w Unii Europejskiej. Tak wynika z przecieków, jakie pojawiają się odnośnie najnowszej dyrektywy RED III, ponieważ jej treść nie została nadal w pełni…

czytaj więcej »