Prosument i klaster – w tych słowach tkwi przyszłość OZE

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że widzi olbrzymią przyszłość OZE w pojęciach prosument i klaster. Jest też niezwykle zadowolony z tego, że lokalne społeczności chcą wytwarzać i gospodarować energią. W ocenie ministra Tchórzewskiego zainteresowanie klastrami i formułą prosumenta jest duże. Prawdopodobnie będzie rosło, bo lokalne społeczności chcą i potrafią, jak pokazują liczne przykłady, wytwarzać i gospodarować energią. W dodatku prosument  nie…

czytaj więcej »

EKOkredyt Prosument II: 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ S.A. – jako jedyny partner – rozpocznie swój program EKOkredyt Prosument II w połowie października br. NFOŚiGW zawarł…

czytaj więcej »

Z ustawy o OZE skorzystają tylko duże spółki energetyczne?

Z raportu Greenpeace i WWF (World Wildlife Found) wynika, że obecny kształt projektu ustawy o OZE (nadal dyskutowany przez sejmową podkomisję nadzwyczajną) nie wspiera rozwoju energetyki obywatelskiej. Według obu organizacji, które brały udział w pracach nad projektem ustawy o OZE,  sugerowane obecnie rozwiązania będą wspierać interesy dużych spółek energetycznych kosztem obywateli, którzy chcieliby produkować energię w przydomowych mikroinstalacjach OZE. Dotacje na mikroinstalacje…

czytaj więcej »