Metanol z biometanu jako nośnik wodoru i surowiec do paliw

Metanol z biometanu

Jednym z możliwych realnych sposobów zmniejszenia emisji CO2 jest wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego. Podstawowym jednak warunkiem jest jego niska cena i dobrze opanowana technologia produkcji. I tu pojawia się szansa na wykorzystanie metanolu z biometanu. Metanol z biometanu Jednym z ważniejszych problemów związanych z wykorzystaniem wodoru jest jego magazynowanie. Obiecującymi nośnikami wodoru są węglowodory i woda. Jednak metanol wydaje się być…

czytaj więcej »

Niskoemisyjny transport drogowy ICA Gruppen do 2030 roku

ICA Gruppen

Do 2030 roku transport drogowy we wszystkich szwedzkich spółkach ICA Gruppen będzie wolny od paliw kopalnych. W regionach metropolitalnych w Szwecji stanie się to już w 2025 roku. Dzięki nowej strategii paliwowej wyznaczy wyraźny kierunek rozwoju prac środowiskowych wokół transportu. Branża transportowa musi przejść zmianę, by zmniejszyć wpływ transportu na klimat. Z tego założenia wychodzą przedstawiciele szwedzkiej spółki. Stąd chęć zastąpienia…

czytaj więcej »