Nowoczesne metody suszenia trocin, nawozów i innych materiałów

Nowoczesne metody suszenia

Nowoczesne metody suszenia trocin, nawozów i innych materiałów w suszarni fluidalnej. Suszenie to szereg procesów technologicznych mających na celu zredukowanie zawartości rozpuszczalnika w produkcie*. Istotne czynniki wpływające na proces suszenia to między innymi: energochłonność, czyli ilość energii elektrycznej i cieplnej potrzebnej do odparowania oczekiwanej ilości wody, wielkość instalacji, która wpływa na koszty inwestycyjne. Im większa suszarnia tym koszty inwestycyjne wyższe, które należy…

czytaj więcej »