Listopadowy numer Zielonej Gminy już jest!

Zielona Gmina - listopad 2019

Zielona Gmina - listopad 2019 już jest dostępny! A niebawem trafi do rąk samorządowców, kierowników wydziałów środowiskowych, ekodoradców i sektora OZE w całej Polsce. Już wkrótce listopadowy numer Zielonej Gminy ukaże się w nakładzie 2 700 egzemplarzy. Zegar unijnych wymogów dotyczących „zielonych inwestycji” wciąż tyka nieubłaganie. Polsce pozostało niewiele czasu na dostosowanie się do nich. Dlatego m.in. zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu…

czytaj więcej »