„Piątka za segregację” – nowa kampania odpadowa

Piątka ze segregację

„Piątka za segregację” – to nazwa nowej kampanii edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która dotyczy segregacji odpadów komunalnych. „Piątka za segregację” – pod tym hasłem rusza kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Środowiska. Akcja ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i właścicieli gospodarstw domowych. Dodatkowo „Piątkę za segregację” wspiera program edukacyjny dla dzieci. – Chcemy…

czytaj więcej »

Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jedno z największych wyzwań z zakresu ochrony środowiska. Temat ten, obok walki ze smogiem, przybrał na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Tekst: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów Zdjęcie: pixabay.com Odpady komunalne stanowią specyficzny strumień odpadów. Pod pojęciem tym  należy rozumieć „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem  pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady…

czytaj więcej »