Polski Komitet Energii Elektrycznej komentuje: Jakie zmiany przyniesie REDIII?

Polski Komitet Energii Elektrycznej o REDIII

Polski Komitet Energii Elektrycznej wskazuje wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką w kontekście dyrektywy REDIII. Analizuje założenia, biorąc pod uwagę polską infrastrukturę. 30 marca 2023 roku instytucje unijne osiągnęły i ogłosiły wstępne porozumienie dotyczące Dyrektywy zmieniającej dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. „rewizja Dyrektywy RED”, „Dyrektywa REDIII”, ang. Renewable Energy Directive), wchodzącej w skład pakietu legislacyjnego „Fit…

czytaj więcej »

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu to cel, na który NFOŚiGW planuje rozdysponować 100 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Do rozdysponowania na cel jakim jest efektywna dystrybucja ciepła i chłodu jest 100 mln zł. Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na obszarze; miast średnich, miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz…

czytaj więcej »