Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu to cel, na który NFOŚiGW planuje rozdysponować 100 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r.

Do rozdysponowania na cel jakim jest efektywna dystrybucja ciepła i chłodu jest 100 mln zł.

Reklama

Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na obszarze;

 • miast średnich,
 • miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze
 • oraz projektów realizowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Do dofinansowania z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziałania 1.7.2.

O dotacje ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji.

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 daje możliwość dofinansowania takich przedsięwzięć, jak:

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji),
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów grupowych),
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi                          (w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym)
 • oraz podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej                                                                                (mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
 • a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W związku z ogłoszonym nowym naborem, NFOŚiGW zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Podczas szzkolenia omówione zostaną m.in. założenia ogólne i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotem rozmów będą też:

 • metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu
 • oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów,
 • pomoc publiczna,
 • procedury zawierania umów
 • oraz zagadnienia dotyczące części finansowej wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2019 r. w NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a). Zgłaszać należy się do 10 maja za pomocą formularza na stronie NFOŚiGW

Szczegóły unijnego konkursu tutaj.

Źródło: NFOŚiGW

Zdjęcie: Shutterstock

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE