Biogaz w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych? Ustawa OZE przewiduje regulacje, z których skorzystać mogą lokalne społeczności na wsiach oraz w małych miejscowościach , wykorzystując do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła biogaz, pozyskany w szczególności z pozostałości upraw rolniczych, oczyszczalni ścieków czy składowisk odpad ów. Zakładając klaster energii lub spółdzielnię energetyczną, członkowie tych grup mogą zyskać samowystarczalność energetyczną.

Reklama

Biogaz w klastrach energii

Pojęcie klastra energii zostało zdefiniowane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 261, dalej ustawa OZE).

Klaster energii jest cywilnoprawnym porozumieniem dotyczącym wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej na obszarze działania tego klastra. Reprezentantem klastra jest koordynator, którym może zostać powołana w tym celu spółdzielnia, fundacja lub wskazany w porozumieniu dowolny jego członek.

Kto może zostać członkiem klastra?

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty wchodzące w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Obszar działania KLASTRA

Klaster energii realizuje swoją działalność wyłącznie w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Zatem nie może wykorzystywać do swojej działalności sieci wysokiego napięcia czy też sieci przesyłowej.

Obszar działania klastra może obejmować:

  • obszar działania jednego powiatu, niezależnie od liczby gmin wchodzących w jego skład,
  • lub obszar 5 gmin, niezależnie od ich przynależności do innych powiatów.

Obszar działania klastra energii ustala się na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących członkami tego klastra. Działalność klastra energii nie może obejmować połączeń z sąsiednimi krajami.

To tylko fragment artykułu…

Cały przeczytasz w raporcie Biogaz w Polsce. Pobierz go za darmo:

Raport Biogaz w Polsce

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE