Rząd podejmuje kolejne kroki w celu rozwoju rynku biometanu w Polsce. W zeszłym roku podano ceny referencyjne, ale jedynie dla instalacji do 1 MW. Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje propozycję dla większych biometanowni.

Reklama

Podczas sesji dotyczącej OZE w ramach XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) Łukasz Tomaszewski, dyrektor w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zdradził palny rządu w zakresie tworzenia systemu taryfowego dla biometanu.


7. Kongresu Biometanu. Sprawdź, kto się już zarejestrował


Co już mamy i co mieć będziemy?

W 2023 r. na drodze rozporządzenia ustalono cenę referencyjną biometanu dla instalacji o mocy zainstalowanej do 1 MW. Jest to taryfa Feed-In-Premium. Jednak aby możliwy był wieloobszarowy rozwój rynku, konieczne jest stworzenie także systemu, który mógłby objąć inwestycje powyżej 1 MW.

– Według oceny naszej i Komisji Europejskiej, nie ma możliwości sfinansowania instalacji o mocy większej niż 1 MW w ramach taryfy FIP. Właśnie dlatego postanowiliśmy opracować system aukcyjny dla biogazowni powyżej tego progu. Zakładamy, że propozycja pojawi się w ramach dużej nowelizacji ustawy o OZE – deklaruje Łukasz Tomaszewski.

Przestrzenią dla rozmów o przyszłości biometanu w Polsce będzie Kongres Biometanu, który odbędzie się w dniach 21-22 maja w Poznaniu.

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE