Biogazownicy – sektor przedsiębiorców OZE –  potrzebuje zjednoczenia i wsparcia w rozwoju. To główny wniosek, jaki nasuwa się po dwudniowym spotkaniu branży w Rawie Mazowieckiej, podczas I Kongresu Biogazu.

Reklama

Ponad 180 osób  – przedstawicieli świata nauki, firm inwestycyjnych, doradczych, projektowych i instytucji finansowych oraz Ministerstwa Energii, Agencji Rynku Rolnego i NFOŚiGW, a także właściciele biogazowni – wzięło udział w odbywającym się w Hotelu Ossa**** w Rawie Mazowieckiej dniach 5-6 grudnia I Kongresie Biogazu zorganizowanym przez Biomass Media Group Sp. z o.o.  Spotkanie otworzył Maciej Kosiński, członek Zarządu BMG. Podczas dwóch dni konferencji jej uczestnicy wysłuchali 32 prelekcji, w tym czterech przygotowanych przez gości z zagranicy oraz wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Finalnym dokumentem spotkania jest rezolucja „W sprawie poprawy sytuacji polskiego sektora biogazowego” skierowana do władz Rzeczpospolitej Polskiej.

I Kongres Biogazu, pierwsze na tak szeroką skalę spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zainteresowanych rozwojem tego sektora OZE w Polsce, przerósł oczekiwania organizatora, którym była spółka Biomass Media Group, wydawca „Magazynu Biomasa” oraz „Rynku Biogazu” . Już od rana pierwszego dnia obrad uczestniczyło w nich ponad 170 osób, a kolejni goście dołączyli we wtorek. – Jesteśmy nie tylko bardzo mile zaskoczeni liczbą uczestników, ale przede wszystkim atmosferą spotkania, które udowodniło ogromny potencjał branży – skomentował Maciej Roik, prezes zarządu Biomass Media Group.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład inauguracyjny wygłoszony przez  prof. dr hab. inż. Jacka Dacha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Biogaz w Polsce i Europie”, który krótko, opierając się na przykładach, porównał specyfiki i wskazał różnice funkcjonowania biogazowi m.in. niemieckich z polskimi. Profesor Dach podkreślał, że w Polsce rozwijają się technologie zdecydowanie bardziej uniwersalne niż u naszych zachodnich sąsiadów , którzy jako substrat w biogazowni wykorzystują głównie kiszonkę kukurydzianą.  Stosowane w Polsce rozwiązania są bardziej elastyczne, korzystniejsze ekonomicznie, a ich sukces wynika z odpowiedniego przygotowania pod konkretne substraty.

jacek dach

W pierwszej sesji Kongresu pt. Nowelizacja ustawy o OZE a rozwój branży biogazu w Polsce wystąpili Maciej Kapalski, Główny Specjalista w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, który omówił zmiany zachodzące w systemie wsparcia i zachęcał biogazowników do przejścia na system aukcyjny, Sylwia Koch-Kopyszko, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, która scharakteryzowała obecny system wsparcia biogazu w Polsce oraz Marcin Trupkiewicz z Kancelarii Prawnej BTK-Legal i Michał Tarka z Operator Systemu Aukcji Sp. z o.o., którzy omówili zasady działania systemów wsparcia.

Sylwia Koch-Kopyszko

Tematami kolejnych sesji były: „Projekt – inwestycja – realizacja. Etapy budowy biogazowi”, „Substraty i produkty procesu fermentacji metanowej”, „Rynek biogazu na świecie – aktualna sytuacja i trendy rozwojowe”, „Ekonomika biogazowi”, „ Eksploatacja instalacji oraz optymalizacja procesu produkcji biogazu” oraz „Innowacyjne technologie biogazowe”.

Najwięcej emocji budziły panele dyskusyjne I Kongresu Biogazu, podczas których z zaangażowaniem rozmawiano m.in. o problemach proceduralnych i eksploatacyjnych biogazowi, stosowanych substratach i mixach substratów czy wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań technologicznych. Gorąca dyskusja, która przeniosła się w kuluary spotkania, dotyczyła najbardziej newralgicznej obecnie kwestii, jakimi są aukcje dla energii z instalacji OZE. Temat ten spowodował, że biogazownicy zadeklarowali zjednoczenie rozproszonego obecnie środowiska w staraniach o większe zrozumienie dla ich interesów na tle całej branży OZE przez administrację państwa.

kad_4380-copy

Ogromne zainteresowanie I Kongresem Biogazu w Polsce dowodzi, że takie spotkania są niezwykle potrzebne, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych, które dotyczą branży OZE, a które skutkować mogą jej wyraźnym ożywieniem.  Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję tego wydarzenia już w przyszłym roku.

Link do galerii zdjęć z Kongresu: http://magazynbiomasa.pl/kongres-biogazu/galeria/

Zdjęcia: Janusz Świdurski (dla Biomass Media Group)

kb-banner-logotypy

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE