Strefy czystego transportu w każdej gminie

licznik elektromobilności

Strefy czystego transportu w każdej gminie, bez względu na liczbę mieszkańców. To efekt zatwierdzonej przez sejm nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nowelizacja wprowadza m.in. definicje i przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej.

Strefy czystego transportu dla każdej gminy

Przegłosowana nowelizacja dopuszcza tworzenie stref czystego transportu na terenie każdej gminy. Ilość mieszkańców przestaje być kryterium. Teraz nie tylko miasta z liczbą ludności powyżej 100 tyś., ale wszystkie gminy będą mogły wprowadzić strefę czystego transportu. Tworzenie strefy czystego transportu nie będzie obowiązkowe, ale dobrowolne. Nowe zapisy w zmienionym artykule ustawy o elektromobilności zakazują wjazdu do strefy czystego transportu pojazdom innymi niż elektryczne, napędzane wodorem, gazem ziemnym, pojazdom służb oraz wyłączonym na podstawie uchwały rady gminy. To właśnie rada gminy podejmie ostateczne decyzje o utworzeniu strefy oraz określi zasady jej funkcjonowania. Także do niej należały będą rozstrzygnięcia dotyczące wyłączeń dla osób, podmiotów i instytucji w zakresie korzystania z danej strefy.

Nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Nowelizacja wprowadza także przepisy umożliwiające rozwój gospodarki wodorowej. Między innymi definiuje stacje tankowania wodoru i określa regulacje dotyczące funkcjonowania infrastruktury do tankowania. Wprowadza też ułatwienia w instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych. Nowe przepisy określają również kiedy wspólnota czy spółdzielnia może odmówić instalacji prywatnego punktu poboru energii, oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości.

– Nowe budynki – zarówno te użyteczności publicznej, jak też mieszkalne – będą musiały być przygotowane na rozwój elektromobilności. W budynkach już istniejących, po wejściu w życie nowych przepisów, powinno być łatwiej zainstalować ładowarkę – powiedział PAP Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.


Czytaj też: PKN ORLEN zbuduje w polskich miastach stacje tankowania wodoru


Szersze spektrum pojazdów elektrycznych

Nowelizacja ustawy zawiera zapisy dotyczące definicji roweru wspomaganego elektrycznie. Zmiana ma umożliwić rozwój i wsparcie dla szerszego spektrum pojazdów elektrycznych. W projekcie zapisano także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru.

– Najważniejsze obecnie zadanie to doprowadzenie procesu nowelizacji ustawy do końca i jak najszybsze wejście jej w życie. Nie możemy już dłużej czekać – mówi Maciej Mazur.

Za ustawą zagłosowało 426 posłów, przeciw było 10. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Teraz projekt nowelizacji trafi do Senatu.

 

Czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: ISBnews, PAP

This post is also available in: polski

ael