Powstała w styczniu 2019 roku, a już przestała istnieć. Jedyna w Polsce Strefa Czystego Transportu w Krakowie właśnie została przemianowana na nową Strefę Ograniczonego Ruchu.

Przypomnijmy, że krakowscy radni podjęli ostrą walkę o czyste powietrze w mieście. Jednym  z najtrudniejszych wyzwań było ograniczenie ruchu samochodów w samym centrum. Wydawało się, że najrozsądniejszą decyzją będzie zakaz poruszania się autami po określonym kwartale ulic. Wjazd ograniczono dla samochodów na tradycyjne paliwa.

Reklama

Strefa czystego transportu miała być narzędziem służącym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, m. in. pyłów i tlenków azotu, zmniejszania natężenia ruchu samochodowego na obszarze, w którym jest duzo pieszych. Objęła swoim zasięgiem drogi: ul. Miodowa na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Beera Meiselsa na odcinku od placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała, ul. Józefa, ul. Nowa, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, ul. Bartosza, plac Bawół, ul. Szeroka, ul. Ciemna, ul. Lewkowa, ul. Na Przejściu.

Do strefy czystego transportu mogły wjechać pojazdy:

 • elektryczne;
 • napędzane wodorem;
 • napędzane gazem CNG;
 • mieszkańcy (bez ograniczeń);
 • rowery;
 • TAXI w okresie do 31 grudnia 2025 r.;
 • przedsiębiorców mających siedzibę w obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz” w dniu wejścia w życie uchwały ustanawiającej w Krakowie ww. strefę, którzy posiadają pojazd z tytułu: a) własności, b) współwłasności, c) umowy leasingu, d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu, – w okresie do 31 grudnia 2025 roku;
 • (oznaczone kartą parkingową), którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadające ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej; pojazdy, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdy należące do placówek, o których mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) przewożące osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki;
 • konduktów pogrzebowych i orszaków ślubnych, po zgłoszeniu do zarządu drogi;
 • służb miejskich;
 • straży miejskiej;
 • pozostające w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;
 • wykonujące czynności załadunkowe/wyładunkowe dla podmiotów posiadających zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;
 • zaopatrzenia w godzinach od 6:00 do 7:00, od 9:00 do 11:00, i od 17:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz w godzinach od 6:00 do 8:00, od 14:00 do 16:00 i od 18:00 do 20:00 w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, na czas wykonywania czynności załadunku/wyładunku i obsługi technicznej;
 • lekarzy, pielęgniarek, położnych;
 • zarządcy drogi;
 • operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.);
 • dojeżdżające do zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty);
 • wolnobieżne z silnikiem elektrycznym.

Przepisy zmodyfikowano

Ale przepisy te modyfikowano. Choć stały znaki oznaczające teren Strefy to jednak faktycznie mógł do niej wjechać każdy. Na zmiany zgodzili się radni, którzy 6 marca wydłużyli do 10 godzin dziennie możliwość wjazdu do strefy dostawców i – co najważniejsze – wprowadzili możliwość wjazdu do niej od 9 do 17 każdego pojazdu, którego kierowca poinformuje, że jest klientem firmy działającej w strefie.

Strefa czystego transportu w Krakowie, jako jedyna taka w Polsce, istniała więc tylko na papierze.

W zamyśle radnych, którzy powołali ją w styczniu, miała funkcjonować 6 miesięcy.

I w rzeczywistości tak się właśnie stało. Kilka dni temu miasto zastąpiło Strefę Czystego Transportu nową Strefą Ograniczonego Ruchu. A wszystko to za sprawą zmian w strefie płatnego parkowania i powstania śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w Krakowie, m.in. na terenie Kazimierza.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źrodło: krakow.pl
Zdjęcie: pixabay

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE