W pierwszym półroczu 2019 r. BOŚ Bank zwiększył swój udział w ograniczeniu emisji  CO₂ w Polsce m.in. poprzez podwojenie liczby udzielanych kredytów i pożyczek. Sprzedaż kredytów proekologicznych wzrosła aż o 60 proc.

W I półroczu 2019 r. Grupa BOŚ S.A.

  • kontynuowała wzrost wyniku odsetkowego, wypracowując wynik półroczny na poziomie 210 mln
  • osiągnęła wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,3%
  • odnotowała imponujące wyniki sprzedażowe – Bank udzielił dwukrotnie więcej kredytów i pożyczek niż w analogicznym okresie 2018 roku.

– Skuteczna realizacja założeń Strategii Rozwoju umożliwiła osiągnięcie celów. Wynikają one z nowego modelu biznesowego, w tym z przyjętej roli Banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wyniki I półrocza 2019 roku są na to dowodem – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Grupa BOŚ S.A. zrealizowała zysk netto w wysokości 44,1 mln zł. Trzeci kwartał z rzędu wypracowała rekordowy wynik z tytułu odsetek. Uzyskała wynik odsetkowy za pierwsze półrocze na poziomie 210 mln zł.

Reklama

Branżowe wiadomości z Polski. Kliknij i sprawdź!


Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zaangażowania Banku z tytułu udzielanych kredytów oraz pożyczek.
W I półroczu 2019 r. zawarto nowe umowy kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2,2 mld zł, tj. o 86,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego, sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o 94,3 proc., a w segmencie klientów indywidualnych o 28,4 proc. Jednocześnie, realizując Strategię, stale zwiększano udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota udzielonych kredytów proekologicznych wyniosła 929,3 mln zł. Była o prawie 60 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Udało się ograniczyć emisję CO2

Z wyliczeń zespołu Głównego Ekologa Banku wynika, że w efekcie realizacji inwestycji, które finansuje Bank Ochrony Środowiska udało się ograniczyć emisję CO₂ w Polsce o 3,8 mln ton rocznie.

Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił około 35 proc. salda kredytów ogółem. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 4,36 mld zł.

W I półroczu 2019 roku, w ramach współpracy z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank koncentrował się na obsłudze operacyjnej programu Prosument II oraz przygotowaniu współfinansowania projektów proekologicznych, które ubiegają się lub uzyskały bezpośrednie wsparcie NFOŚiGW w ramach programów pomocowych, unijnych i/lub krajowych. Aktualnie uwaga Banku skupia się przede wszystkim na przedsiębiorstwach branży ciepłowniczej, które zobligowane są przepisami  prawa do spełnienia unijnej definicji „efektywnego sytemu ciepłowniczego”. Innym, ważnym kierunkiem finansowania nad którym pracowano, były projekty wpisujące się w nowe programy NFOŚiGW: „Energia Plus” i planowany do wdrożenia w niedługim czasie program „Samowystarczalność energetyczna”.

Ponadto, w ramach współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska, finansowane były przede wszystkim projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii – w tym głównie fotowoltaika i pompy ciepła (57,2 proc. wolumenu udzielonych kredytów) oraz efektywności energetycznej – głównie termomodernizacja budynków i wymiana źródeł ciepła (36,3 proc. kwoty zawartych umów).


Branżowe wiadomości ze świata. Kliknij i sprawdź!


W zakresie oferty dla klientów instytucjonalnych Bank rozpoczął proces uatrakcyjniania warunków produktów kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw. Wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności produktu dla jednoosobowej działalności „Kredyt dla Firm”. Zwiększono kwotę kredytu, ograniczono ilość wymaganej dokumentacji oraz wprowadzono specjalną ofertę promocyjną z obniżonym oprocentowaniem.
Zadbano również o klientów z segmentu MSP dokonując modyfikacji parametrów kredytu inwestycyjnego. Obniżono poziom wymaganego wkładu własnego dla projektów realizowanych w systemie aukcyjnym lub FIT/FIP z dotacją unijną. Wydłużono okres spłaty dla kredytów spłacanych z oszczędności.

W I półroczu 2019 r. Bank wspierał proekologiczne rozwiązania m.in. poprzez udzielanie klientom indywidulanym kredytów hipotecznych na budowę prefabrykowanych domów w konstrukcji szkieletowej.
W czerwcu uruchomiono promocję ekologicznego kredytu hipotecznego pod nazwą EKO Dom+. To część kampanii społecznej DOM BEZ RACHUNKÓW, której Bank jest Uczestnikiem. Celem kampanii jest promocja budowy budynków jednorodzinnych o wysokim standardzie energetycznym, wyposażonych w pompę ciepła, fotowoltaikę oraz rekuperację.

Energia ze słońca i inne

W maju zostały wprowadzone także bardzo atrakcyjne promocje: „Energia ze Słońca” i „Pożyczka na Fotowoltaikę”.

Bank konsekwentnie realizuje też kolejne inicjatywy wspierające realizację rządowego Programu Czyste Powietrze. W czerwcu została podpisana umowa z PGNiG Obrót Detaliczny. Dotyczy współpracy w zakresie promocji produktów i usług wspierających. Klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą teraz skorzystać w BOŚ Banku z dedykowanej pożyczki „Pełnym oddechem”.

Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku tworzył Bank Ochrony Środowiska S.A.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!

Źródło: BOŚ BANK

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE