Podczas VI Kongresu Biogazu, który rozpocznie się już 13 grudnia odbędzie się spotkanie grupy eksperckiej Polish National Task Force projektu Nutri2Cycle. Hasłem otwartej sesji jest „Nutri2Cycle – w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania węgla i substancji odżywczych w rolnictwie.”

Reklama

Otwarta sesja

Członkowie grupy eksperckiej Polish National Task Force i zespół naukowców spotkają się po raz drugi w ramach sesji podczas VI Kongresu Biogazu i Biometanu, który w tym roku obiera „kierunek w stronę neutralności klimatycznej”. Podczas otwartej sesji w dniu 13.12.2021 naukowcy przedstawią dotychczasowe rezultaty badań nad zagospodarowaniem pomiotu kurzego oraz podzielą się doświadczeniami z realizacji projektu w ramach programu Horyzont 2020. Zapraszamy do udziału w sesji!

Nutri2Cycle

Zachęcamy również do wysłuchania prezentacji wyników badań z projektu Nutri2Cycle na temat: „Produkcji biogazu z pomiotu kurzego – strategie optymalizacji procesu fermentacji metanowej”, którą wygłosi Pani dr hab. inż. Anna Grosser, prof. PCz.

Jednocześnie mogą Państwo wesprzeć działania konsorcjum Nutri2Cycle wypełniając ankietę dotyczącą preferencji konsumentów co do zakupów wieprzowiny, pieczywa oraz mleka z różnych systemów rolniczych (konwencjonalny, ekologiczny, w obiegu zamkniętym).

Link do ankiety: https://creda.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9HMCsDmXpi3ZMeq

Program sesji

13.12.2021 (poniedziałek) 14:00-17:00

14:00-14:30Projekt Nutri2Cycle – co się udało, nad czym pracujemy i co przed nami.

dr hab. inż. Krystyna Malińska, prof. PCz

14:30-15:00 – Lunch

15:00-15:20Badania właściwości biowęgli z pomiotu kurzego i potencjalne kierunki

zastosowań.

dr hab. inż. Katarzyna Wystalska, prof. PCz

15:30-15:50Biowęgiel z pomiotu kurzego jako sorbent.

dr hab. inż. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. PCz

16:00-16:20Odzysk energii z pomiotu kurzego.

dr hab. inż. Anna Grosser, prof. PCz, mgr inż. Anna Jasińska

16:30-16:50Świadomość ryzyka w zarządzaniu projektami badawczymi.

mgr inż. Aleksandra Krzywik

16:50-17:00Podsumowanie

dr hab. inż. Krystyna Malińska, prof. PCz

17:00-17:20 – Przerwa kawowa


Zarejestruj się na VI Kongres Biogazu


Spotkanie grupy eksperckiej Polish National Task Force

Podczas Kongresu odbędzie się drugie spotkanie grupy eksperckiej Polish National Task Force w ramach projektu „Nutri2Cycle – W kierunku bardziej efektywnego wykorzystania węgla i substancji odżywczych w rolnictwie (H2020, nr umowy 773682, 2018-2023)”.

Polish National Task Force

Działania konsorcjum Nutri2Cycle wspierają krajowe grupy eksperckie. Polska grupa ekspercka – Polish National Task Force – wspiera prace zespołu naukowców z Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej oraz pomaga w kontaktach z interesariuszami projektu.

O projekcie Nutri2Cycle

Projekt Nutri2Cycle ma na celu wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zamykanie obiegów substancji odżywczych w rolnictwie. Rolnictwo w Europie nadal przyczynia się do powstawania gazów cieplarnianych oraz nieefektywnego odzysku pierwiastka węgla (C) i ponownego wykorzystania pierwiastków niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin – azotu (N) i fosforu (P).

W ramach projektu partnerzy konsorcjum wspólnie prowadzą badania nad oceną obiegu pierwiastków azotu (N), fosforu (P) i węgla (C) w rolnictwie poprzez analizę metod i technik stosowanych w gospodarstwach rolnych w Europie oraz nad identyfikacją problemów związanych z wpływem rolnictwa na środowisko naturalne.

Oczekuje się, że uzyskane wyniki pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie oraz degradacji gleb i przyczynią się do wzmocnienia niezależności Unii Europejskiej w zakresie energetycznym i dostępności substancji organicznej w rolnictwie.

Projekt jest koordynowany przez Ghent University (Belgia), a realizuje go konsorcjum składające się z 19 jednostek (uczelni, instytutów badawczych, przedsiębiorstw) z 12 krajów UE, w tym 1 z Polski. Politechnika Częstochowska jest jedynym partnerem z Polski.

 

 


Sprawdź Raport Biogaz z Polsce


Rynek biogazu i biometanu – najnowszy numer:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE