Zakończono prace nad zmianą przepisów prawa dotyczącego spółdzielni energetycznych. Jest to odpowiedź na małe zainteresowanie tworzeniem takich stowarzyszeń – obecnie w Polsce zarejestrowane są jedynie dwa. Zapowiadane reformy mogą być szansą na ich upowszechnienie.

Spółdzielnie energetyczne odpowiedzią na kryzys

Spółdzielnia energetyczna jest rodzajem stowarzyszenia, którego podstawą jest zrzeszenie lokalnego społeczeństwa, jednostek samorządu terytorialnego lub działających na tym obszarze przedsiębiorców, w celu budowy nowych lub łączenia ze sobą już istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących dostępne zasoby.

Reklama

– Główną ideą spółdzielni energetycznej jest umożliwienie produkcji oraz konsumpcji energii na poziomie lokalnym. Docelowo ma zapewnić niezależność energetyczną bez względu na panującą koniunkturę geopolityczną, która powoduje obserwowane braki węgla, ropy oraz gazu. Z punktu widzenia sektora rolniczego może stanowić skuteczny instrument zabezpieczenia efektów pracy, to jest hodowli i upraw przed kryzysem energetycznym – tłumaczy na łamach portalu Prawo.pl dr Łukasz Gajewski, z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.


Zarejestruj się na Warsztaty biometanowe!


Ułatwienia dla przyłączania nowych źródeł OZE

Wśród przygotowanych propozycji zmian znajduje się m.in. uproszczenie sprawozdawczości spółdzielni energetycznych poprzez wykorzystanie tworzonego centralnego systemu informacji rynku energii, a także ujednolicenie zasad prowadzenia wykazu spółdzielni energetycznych przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Ponadto, reformy mają doprecyzować kwestię rozliczeń pomiędzy spółdzielnią energetyczną a sprzedawcą. Uściślony ma zostać także zakres działalności spółdzielni rolników. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego mają zostać zwolnione z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zakupu energii od spółdzielni energetycznej, której są członkami.

Przewidywane są też ułatwienia dla przyłączania nowych źródeł OZE działających na rzecz spółdzielni. Przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło odmówić ujawnienia warunków przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii, która będzie wytwarzać energię elektryczną w ramach spółdzielni energetycznej, po spełnieniu określonych warunków.

Opracowany przez zespół ekspertów działających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakres zmian zostanie włączony do nowelizacji ustawy o OZE (UC 99) przygotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Biomasa w ciepłownictwie i energetyce:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: PAP, Prawo.pl, KOWR

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE