Akademia SGS organizuje 2 szkolenia adresowane do dostawców i wytwórców biomasy na cele OZE, służbom zakupowym biomasy, audytorom wewnętrznym, pełnomocnikom SNS, przedsiębiorcom wprowadzającym drewno, produkty z drewna oraz biomasę po raz pierwszy na rynek oraz firm zajmujących się handlem drewnem i biomasą na terenie UE.

Reklama

1. Szkolenie „Biomasa na cele energetyczne”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa (także projektowanymi) w zakresie biomasy na cele energetyczne, zasadami prowadzenia Systemu Należytej Staranności (SNS) oraz zasadami dokumentowania i uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także przedstawienie założeń Krajowego Standardu Uwierzytelnienia Biomasy PL-KSUB-SNS:2014 oraz certyfikacji V-Bioss INiG.

Program szkolenia:

– obowiązujące wymagania prawne w obszarze biomasy na cele OZE,
– wymagania i obowiązki podmiotów w łańcuchu dostaw biomasy na cele OZE,
– system oparty na zasadach należytej staranności (SNS) w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy,
– krajowy Standard Uwierzytelnienia Biomasy PL-KSUB-SNS:2014,
– certyfikacja V-Bioss INiG – założenia i proces certyfikacji,
– wymagania URE oraz dobre praktyki w zakresie dokumentowania i uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne,
– dokumentowanie pochodzenia biomasy lokalnej i drewna energetycznego,
– warsztaty,
– dyskusja.

Termin szkolenia: 09.03.2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.03.2017 r.

Miejsce szkolenia: SGS Polska, ul. Jana Kazimierza 3, Warszawa

2. Szkolenie legalność pochodzenia drewna i biomasy w świetle wymagań regulacji EUTR nr 995/2010

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami obowiązującej regulacji EUTR nr 995/2010, która weszła w życie 03.03.2013 r.

Program szkolenia:

– wprowadzenie,
– mechanizmy zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna,
– rozporządzenie EUTR 995/2010,
– zakres rozporządzenia,
– EUTR w Polsce,
– SNS i ocena ryzyka,
– narzędzia redukujące ryzyko,
– certyfikat FSC®/PEFC, a wymagania EUTR,
– usługi organizacji monitorującej dla podmiotów i firm handlowych,
– pytania i dyskusja.

Termin szkolenia: 10.03.2017 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 02.03.2017 r.

Miejsce szkolenia: SGS Polska, ul. Jana Kazimierza 3, Warszawa

Wykładowcą obu szkoleń będzie Ilona Olsztyńska – auditor wiodący specjalizujący się m.in. w certyfikacji i uwierzytelnianiu biomasy na cele energetyczne, certyfikacji kontroli pochodzenia drewna w oparciu o międzynarodowy standard FSC®, certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, certyfikacji systemów zarządzania jakością w oparciu o standard ISO 9001, certyfikacji kontroli pochodzenia drewna w oparciu o wymagania EUTR, brakarz II klasy.

Ceny szkoleń: 650,00 PLN +23% VAT – za osobę za udział w szkoleniu otwartym w siedzibie SGS w Warszawie.
– powyższa cena obejmuje: prowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie w trakcie godzin szkoleniowych,
– cena nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

Rabaty:
– 10% rabat dla Klientów certyfikowanych przez SGS Polska,
– 10% rabat dla 2 osób, 15% dla 3 osób oraz 20% dla 4 i więcej osób z jednej organizacji (od jednego płatnika),
– 20% rabat dla przedstawiciela organizacji, której przedstawiciele brali udział w innym szkoleniu otwartym Akademii SGS w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe rabaty nie łączą się.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.sgs.pl/~/media/Local/Poland/Documents/Technical%20Documents/Forms/SGS%20Application%20Forms/SGS-SSC-Szkolenia-Formularz-Zgloszeniowy-A4-PL-11-V2.pdf

Więcej informacji:

SGS POLSKA Sp. z o.o.
Plac Kaszubski 17
81-350 Gdynia
tel. 58 661 07 10
tel. 58 661 07 90
pl.szkolenia@sgs.com

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE