Rynek biogazu i biometanu – czytaj najnowszy numer!

rynek biogazu i biometanu

Unia Europejska ogłosi wkrótce gas decarbonisation package. Jak twierdzi m.in. Euractive, może okazać się on nie pakietem gazowym, a kompleksowym pakietem zadań dla stworzenia nowego systemu energetycznego. W czym rzecz?

Pisze Beata Klimczak, redaktor naczelna 

My jako interesariusze sektora biogazowego w Polsce, reagujemy hurraoptymistycznie na podpisane przed kilkoma dniami tzw. Porozumienie sektorowe. Jesteśmy przekonani, że ono razem z działaniami z nim związanymi napędzą rozwój branży, i że już wkrótce w sieci gazowej popłynie biometan! A w towarzystwie wodoru i biogazu mocno wesprą transformację energetyczną kraju.

Tu, po raz kolejny zaczerpnę z artykułu Megan Anderson i Jana Rosenowa dla Euractive, którzy w swych rozważaniach na temat kierunku jaki dla gazu wyznaczy Unia przywołują Ewangelię św. Łukasza i zdanie o tym, że nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków, bo mogą popękać. Pierwsze, najprostsze skojarzenie wiąże się z zatłaczaniem „nowego” biometanu do już funkcjonujących sieci gazowych. By nasze „bukłaki”,, czyli rury, bezpiecznie transportowały biometan i wodór potrzebujemy parametrów jakościowych dla tego paliwa. Prace nad stosownym rozporządzeniem resortu klimatu trwają, a skądinąd wiadomo, że rozmowy na ten temat były długie.


Wodór wysokiej jakości z biogazu? W Austrii już to robią


Drugim odniesieniem do „starych bukłaków” może być fakt, że UE analizuje wykorzystanie wodoru i biogazu, gazów niekopalnych i nieemisyjnych, pod nieco innym, szerszym kątem niż my. Wskazuje na nie jako na paliwa, których potencjał powinien być wykorzystany w sektorach trudnych do dekarbonizacji – w energochłonnych gałęziach przemysłu i ciężkim transporcie.

Mieszkalnictwo natomiast musi zostać zelektryfikowane czerpiąc energię ze źródeł, w które łatwiej jest inwestować, i które są bardziej efektywne i opłacalne. No cóż, o tym wszystkim oraz o wielu innych sprawach związanych z sektorem biogazu i biometanu będziemy mogli podyskutować podczas Kongresu. Szkoda, że prawdopodobnie jeszcze bez gas decarbonisation package.

Rynek biogazu i biometanu – najnowszy numer:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Rynek biogazu i biometanu – spis treści:

 • AKT UALNOŚCI
  • Mamy „Porozumienie sektorowe”! Czy rozpędzi branżę?
  • Będą zmiany w ustawach. Definicja biometanu… i co dalej?
 • FORUM BIOGAZU
  • Eksperci branży wskazują kierunki wsparcia dla rozwoju biogazu i biometanu
 • WYWIAD
  • „Zielony Ład” i Wspólna Polityka Rolna szansą dla zrównoważonego rolnictwa
 • PRODUKCJA BIOMETANU
  • Biometan – możliwości wykorzystania i bariery
 • RYNEK BIOMETANU
  • Biogaz i biometan nie mogą być niechcianym OZE
  • Biometan. Czy to już przełom?
  • Biometan już dziś!
 • BIOGAZ ODPADOWY
  • Bioodpady komunalne – jaki to potencjał?
 • EKSPLOATACJA BIOGAZOWNI
  • Najlepsze substraty do biogazowni
  • Zatwierdzenie weterynaryjne biogazowni – mini poradnik
  • Jak właściwie dbać o instalację?
 • TECHNOLOGIE
  • Osuszanie i schładzanie – pierwsze procesy uzdatniania biogazu
 • PRODUKCJA I WYKORZYSTANIE POFERMENTU
  • Komercyjne zastosowanie pofermentu – bezwonnego nawozu mineralnoorganicznego
 • BIOGAZOWNIA W HODOWLI
  • Biogaz a zrównoważona produkcja mleczna
  • Biogazownia – ważny element przy hodowli trzody chlewnej
  • Pomiot kurzy jako substrat w biogazowniach rolniczych
 • ENERGETYKA BIOGAZOWA
  • Do poważnej energetyki biogazowej czas wrócić
 • KATALOG BRANŻY BIOGAZU 2021

This post is also available in: polski