Ruszają konsultacje dotyczące paliw alternatywnych

Od 2016 r. nastąpił wzrost liczby punktów ładowania o normalnej mocy o 234,83roc., a w przypadku punktów ładowania o dużej mocy aż o 1329,41 proc.- informuje Ministerstwo Energii. Tym samym osiągnięty został cel 400 punktów ładowania o dużej mocy. ME zaprasza właśnie do konsultacji projektu sprawozdania z realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Krajowe ramy polityki określiły cele w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Zgodnie z    nimi, do końca  2020 roku w 32 wybranych aglomeracjach w Polsce ma być rozmieszczonych:

 • 6 000 punktów ładowania o normalnej mocy,
 • 400 punktów ładowania o dużej mocy,
 • 70 punktów tankowania gazu ziemnego CNG.

Natomiast do roku 2025 ma zostać rozwinięta infrastruktura paliw alternatywnych na sieciach TEN-T. Planuje się:

 • budowę i rozmieszczenie 14 publicznie dostępnych punktów tankowania LNG,
 • budowę i rozmieszczenie 32 publicznie dostępnych punktów tankowania CNG.

Według danych na koniec lipca 2019 r. w Polsce istniało:

 • 971 punktów ładowania o normalnej mocy,
 • 486 punktów ładowania o dużej mocy,
 • 28 stacji tankowania gazu ziemnego (CNG).

oraz używanych było:

 • 4009 pojazdów elektrycznych,
 • 2321 pojazdów hybrydowych typu plug- in,
 • 4900 pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Monitorowanie poziomu osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach polityki rozwoju paliw alternatywnych przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 roku, a także dokonywanie oceny poziomu osiągnięcia tychże celów przez Ministra Energii wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 roku w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Przeprowadzony monitoring osiągnięcia celów określonych w Krajowych ramach polityki obejmuje dane uzyskiwane m.in. z:

 • Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych,
 • Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów
 • Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych,
 • opracowań własnych ME.

CZYTAJ PROJEKT

Pobierz “Sprawozdanie_z_realizacji_Krajowych_ram_polityki.pdf” Sprawozdanie_z_realizacji_Krajowych_ram_polityki.pdf – 270 KB

Uwagi do projektu dokumentu należy zgłaszać do dnia 23 września 2019 roku na adres poczty elektronicznej: monika.piotrowska@me.gov.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo!

Całe wydanie znajdziesz też tutaj.

Źródło: Ministerstwo Energii
Zdjęcie: shutterstock

This post is also available in: polski