Rozwój OZE jako część polskiego miksu energetycznego

Rozwój OZE

Rozwój OZE to istotny element naszego miksu energetycznego. Mocno stawiamy na fotowoltaikę, która jest technologią popieraną przez społeczeństwo. Rozwijamy ten sektor zarówno w oparciu o projekty budowy instalacji wielkoobszarowych, jak i poprzez mikroinstalacje. Dlatego ogłosiliśmy program „Mój Prąd”, z którego może skorzystać ok. 200 tys. prosumentów. Budżet na ten cel to 1 mld zł – powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Słowa te padły podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego. List podpisały Enea, Enea Wytwarzanie i KOWR w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Efektem współpracy będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. Inicjatywa ta przyczyni się do realizacji celu OZE w PEP 2040 oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich.

Rozwój OZE – w jaki sposób?

Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Zdaniem wiceministra Skobla współpraca spółek energetycznych oraz przemysłu i rolnictwa w tworzeniu źródeł odnawialnych powinna przynieść liczne wielostronne korzyści.

– Wśród najważniejszych z nich wyróżnić można zapewnienie długoterminowych dostaw energii elektrycznej z OZE po przewidywalnych cenach. Rozwój terenów wiejskich, czy też poprawę wizerunku z uwagi na wykorzystanie energii z OZE do procesów produkcyjnych. Ponadto dla spółek energetycznych jest to również nowy obszar. Obszar, który z uwagi na ogromny potencjał może stać się istotnym elementem ich działalności – powiedział Tadeusz Skobel.


Wszystko, co musisz wiedzieć o OZE. Kliknij i sprawdź!


Fotowoltaika to, obok morskiej energetyki wiatrowej, źródło OZE o największym potencjale rozwoju. Rozwojowi fotowoltaiki sprzyjać będzie system aukcyjny. W 2019 r. przeprowadzona zostanie aukcja na zakup energii z instalacji fotowoltaicznych. Pozwoli on na powstanie około 750 MW nowych mocy wytwórczych. W kolejnym roku planowane jest przeprowadzenie aukcji fotowoltaicznych na poziomie 1500 MW (zarówno w instalacjach małych – do 1 MW, jak i tych dużych – od 1 MW).

Na rozwój fotowoltaiki szczególny wpływ mają prosumenci a zaproponowany przez rząd system wsparcia dla tego typu inwestycji przyczynił się do zdynamizowania wzrostu ilości mikroinstalacji prosumenckich w Polsce.

Pod koniec I kwartału 2019r. funkcjonowało ponad 65 000 mikroinstalacji (wzrost na koniec 2018 o 88% względem końca 2017, oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy ponad 415 MW. Na koniec I półrocza 2019 mieliśmy już 85 623 mikroinstalacji o łącznej mocy 552, MW (wzrost o 61% w stosunku do końca 2018 r.).

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: Ministerstwo Energii

This post is also available in: polski