Rozwój OZE to istotny element naszego miksu energetycznego. Mocno stawiamy na fotowoltaikę, która jest technologią popieraną przez społeczeństwo. Rozwijamy ten sektor zarówno w oparciu o projekty budowy instalacji wielkoobszarowych, jak i poprzez mikroinstalacje. Dlatego ogłosiliśmy program „Mój Prąd”, z którego może skorzystać ok. 200 tys. prosumentów. Budżet na ten cel to 1 mld zł – powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel.

Słowa te padły podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego. List podpisały Enea, Enea Wytwarzanie i KOWR w zakresie rozwoju fotowoltaiki. Efektem współpracy będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych. Inicjatywa ta przyczyni się do realizacji celu OZE w PEP 2040 oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich.

Reklama

Rozwój OZE – w jaki sposób?

Powstanie wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Zdaniem wiceministra Skobla współpraca spółek energetycznych oraz przemysłu i rolnictwa w tworzeniu źródeł odnawialnych powinna przynieść liczne wielostronne korzyści.

– Wśród najważniejszych z nich wyróżnić można zapewnienie długoterminowych dostaw energii elektrycznej z OZE po przewidywalnych cenach. Rozwój terenów wiejskich, czy też poprawę wizerunku z uwagi na wykorzystanie energii z OZE do procesów produkcyjnych. Ponadto dla spółek energetycznych jest to również nowy obszar. Obszar, który z uwagi na ogromny potencjał może stać się istotnym elementem ich działalności – powiedział Tadeusz Skobel.


Wszystko, co musisz wiedzieć o OZE. Kliknij i sprawdź!


Fotowoltaika to, obok morskiej energetyki wiatrowej, źródło OZE o największym potencjale rozwoju. Rozwojowi fotowoltaiki sprzyjać będzie system aukcyjny. W 2019 r. przeprowadzona zostanie aukcja na zakup energii z instalacji fotowoltaicznych. Pozwoli on na powstanie około 750 MW nowych mocy wytwórczych. W kolejnym roku planowane jest przeprowadzenie aukcji fotowoltaicznych na poziomie 1500 MW (zarówno w instalacjach małych – do 1 MW, jak i tych dużych – od 1 MW).

Na rozwój fotowoltaiki szczególny wpływ mają prosumenci a zaproponowany przez rząd system wsparcia dla tego typu inwestycji przyczynił się do zdynamizowania wzrostu ilości mikroinstalacji prosumenckich w Polsce.

Pod koniec I kwartału 2019r. funkcjonowało ponad 65 000 mikroinstalacji (wzrost na koniec 2018 o 88% względem końca 2017, oraz aż o 235% względem końca 2016 r.) o łącznej mocy ponad 415 MW. Na koniec I półrocza 2019 mieliśmy już 85 623 mikroinstalacji o łącznej mocy 552, MW (wzrost o 61% w stosunku do końca 2018 r.).

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: Ministerstwo Energii
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE