Zagwarantowanie dostępu do efektywnych ekonomicznie źródeł energii jest podstawą konkurencyjnego rozwoju gospodarczego i realizacji zadań Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Temat ten zostanie poruszony podczas majowej konferencji w Kole. „Magazyn Biomasa” objął wydarzenie patronatem medialnym.

Reklama

II Konferencja „Rozproszone źródła energii (poniżej 10 MWe) jako motor rozwoju polskiej gospodarki – potencjał do krajowej inteligentnej specjalizacji” organizowana jest 16 maja. Organizatorami spotkania są Burmistrz Miasta Koło, Poseł Leszek Galemba , Klaster MANU GREENTech i Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii  z Partnerami.

Zakres tematyczny konferencji:

– energetyka rozproszona jako krajowa inteligentna specjalizacja – poszukiwanie innowacyjnych efektywnych
i konkurencyjnych źródeł energii,

– zapotrzebowanie na rozproszone źródła energii dla zagwarantowania dostępu do konkurencyjnych źródeł energii dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Paktu dla obszarów wiejskich,

– wizja rozwoju Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych,

– integracja międzyresortowa polityki energetycznej kraju,

– klastry, spółdzielnie energetyczne, rozproszone źródła energii  – budowa lokalnego/regionalnego bezpieczeństwa energetycznego,

– bariery w rozwoju  energetyki rozproszonej, w tym bariery formalno-prawno-administracyjne,

– integracja na poziomie lokalnym i regionalnym inwestycji w odnawialne źródła energii – koordynacja wydatkowania funduszy badawczo-rozwojowych, funduszy środowiskowych i europejskich dla budowy efektywnych systemów energetycznych, oraz finasowanie komercyjne inwestycji,

– konwencjonalne źródła energii – nowe technologie węglowe dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych,

– alternatywne paliwa transportowe – szansa dla budowy niezależności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego.

Konferencja potrwa od 9.00 do 16.00. Miejscem wydarzenia jest Sala Sesyjna Ratusza Miejskiego, ul. Stary Rynek 1 w Kole.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub przesłanie informacji e-mail na adres: 2013polbio@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Materiały prasowe organizatora

Zdjęcie: http://www.ptt.arp.pl, materiały prasowe organizatora

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE