Nawet 2,5 mln zł dotacji na biogazownię może otrzymać rolnik w ramach programu Agroenergia 2021. Pomoże on także sfinansować inwestycje w fotowoltaikę, pompy ciepła, małe elektrownie wodne i magazyny energii. Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać pieniądze?

20 lipca 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną edycję programu Agroenergia. Jest on dedykowany rolnikom i promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Reklama

Co pomoże sfinansować Agroenergia?

W ramach programu Agroenergia rolnik może otrzymać wsparcie na dwa rodzaje inwestycje w OZE: cześć pierwsza programu dotyczy mikroinstalacji, pomp ciepła i magazynom energii, część druga – biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych.


BIOGAZOWNIA ROLNICZA – OD CZEGO ZACZĄĆ?


Precyzując, w części pierwszej dotacje można będzie przeznaczyć na zakup i montaż instalacji o mocy między 10 a 50 kW, gdzie energia produkowana będzie z:

 • instalacji fotowoltaicznych,
 • instalacji wiatrowej,
 • pomp ciepła(wniosek musi być poparty audytem energetycznym),
 • instalacji hybrydowej, czyli paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

W tym zakresie można także uzyskać pomoc na zakup magazynu energii.

Z kolei w drugiej części wsparcie można uzyskać na zakup i montaż instalacji o mocy do 500 kW:

 • biogazowni rolniczej, wraz z instalacją wytwarzającą biogaz,
 • elektrowni wodnej.

W tym wypadku również można uzyskać dotacje na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Ile można dostać pieniędzy?

NFOŚiGW przyzna dotację bezzwrotną w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych lub zwrotną, niskooprocentowaną, pożyczkę na maksymalnie 10 lat. Wysokość dotacji zależy od wielkości instalacji:

 • dla źródeł o mocy od 10 do 30 kW można uzyskać wsparcie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 15 tys. złotych;
 • dla instalacji o mocy powyżej 30 i do 50 kW można uzyskać wsparcie w wysokości do 13% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż do 25 tys. złotych.

W przypadku biogazowni rolniczych i elektrownie wodnych o mocy do 500 kW mogą być one sfinansowane z pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych lub jako dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Wysokość tej dotacji też jest uzależniona od mocy instalacji biogazowni rolniczej czy elektrowni wodnej:

 • do 150 kW dotacje może wynieść do 1,8 mln złotych;
 • od 150 do 300 kW dotacje może wynieść do 2,2 mln złotych;
 • od 300 do 500 kW dotacje może wynieść do 2,5 mln złotych.

Kto może się ubiegać o dotację?

Program jest adresowany zarówno do osób fizycznych (właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha) oraz osób prawnych. Planowany budżet programu wynosi 200 mln zł. Program będzie realizowany do 2027 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl

Zdjęcia: German Biogas Industry

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE