Rolnicy objęci działaniami osłonowymi przed wzrostem cen energii. Czas na złożenie oświadczenia mija 13 sierpnia.

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi licznymi pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, wyjaśniamy, że w opinii ME uzgodnionej z MRiRW rozwiązania te mają również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność rolniczą – czytamy na stronie Ministerstwa Energii.

Oświdczenie energetyczne – wzór tutaj

– Rolnictwo to ważna gałąź polskiej gospodarki i została objęta przez rząd działaniami osłonowymi przed wzrostem cen energii elektrycznej. Termin składania oświadczeń przez mikro i małych przedsiębiorców korzystających z innych taryf niż taryfa G, także tych prowadzących działalność rolniczą, został przesunięty na 13 sierpnia 2019 – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Reklama

Zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, dlatego:

  • rolnicy korzystający z grupy taryfowej G nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy,
  • mikro i mali przedsiębiorcy będący rolnikami, korzystający z innych taryf niż G, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii powinni złożyć do sprzedawców energii, z którymi łączą ich aktualne umowy, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln albo 10 mln EUR,
  • rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiące pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za okres październik-grudzień.

Sprawdź też: Składanie oświadczeń energetycznych do 13 sierpnia!

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Za darmo!

Zdjęcie: pixabay.com
Źródło: Ministerstwo Energii
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE