Dynamika wzrostu ilości energii z odnawialnych źródeł w krajach UE w ostatnich latach uległa znacznemu przyspieszeniu. Parlament Europejski (PE) przyjął nowelizację dyrektywy, która zakłada zwiększenie poziomu zużycia energii końcowej z OZE z planowanych dotąd 32% do 42,5% w 2030 r., przy czym pożądane jest osiągnięcie poziomu 45%. Ta propozycja będzie podlegała jeszcze głosowaniu przez Radę UE (w październiku), ale z dużym prawdopodobieństwem zostanie ona wkrótce przyjęta jako akt obowiązujący.

Reklama

Dla większości krajów UE jest to spore wyzwanie z powodu różnych warunków rozwoju lokalnego i dostępu do wymaganego kapitału. Na tym tle warto przyjrzeć się doświadczeniu Niemiec, które od lat są pionierem w krajach UE w wytwarzaniu energii z OZE. Doświadczenia niemieckie są o tyle cenne i przydatne do analizy, że kraj ten od lat stara się w maksymalnym stopniu wykorzystywać rodzime źródła OZE i polityka ta uległa znacznemu przyspieszeniu po agresji Rosji na Ukrainę.

Szczególnie przydatne dla Polski mogą być doświadczenia w zakresie produkcji biogazu i wzrostu zapotrzebowania na paliwa biomasowe oraz piece i kotły dedykowane tym paliwom.

Rola biomasy

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów polityki klimatycznej i zmniejszenia zależności od importu paliw kopalnych i wytwarzanej z nich energii ma transformacja energetyczna w sektorze ciepłowniczym, zwłaszcza w naszym klimacie. Ponad jedna trzecia całkowitego zapotrzebowania na energię w Niemczech wykorzystywana jest do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody. Paliwa kopalne są obecnie głównym źródłem ciepła w około 41 mln gospodarstw domowych: prawie co druga osoba ogrzewa użytkowane pomieszczenia gazem ziemnym, a jedna czwarta gospodarstw domowych olejem opałowym (zob. rys. 1).

Niemcy przy brakach gazu ziemnego doszli do wniosku, że niezbędne i możliwe jest zatem szybkie przejście na odnawialne, pierwotne źródła energii. Udział energii z OZE w zużyciu energii brutto w 2022 r. wyniósł 20,4%. Udział energii OZE w poszczególnych sektorach gospodarki w Niemczech przedstawia rys. 2.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst: Marek Pronobis – Politechnika Śląska, Jerzy Majcher – MJ Doradztwo Energetyczne, Józef Sołtys – PTH Intermark, Michał Sołtys – PTH Intermark

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE