Mieszane odpady mają duży potencjał recyklingowy. Warto więc korzystać z rozwiązań proponowanych przez najlepszych – jak austriacki producent KOMPTECH, którego autoryzowanym przedstawicielem jest polska firma BAX z Suchego Lasu k. Poznania.

Na wszystkich etapach przetwarzania odpadów stałych – rozdrabnianiu, separacji i sortowaniu – KOMPTECH zapewnia sprzęt, dzięki któremu najefektywniej odzyskiwane są surowce wtórne, a sam proces przetwarzania odpadów jest bardzo wydajny. Na pierwszym etapie idealnym rozwiązaniem są rozdrabniacze wolnoobrotowe o stałej przepustowości z grupy rozdrabniaczy wstępnych Komptech Terminator.

Reklama

Te jednowałowe rozdrabniarki są mało podatne na działanie odpadów zmieszanych, generują stały strumień, którego ziarno może być w sposób ciągły sortowane. Kolejny krok to przesiewanie. Tu KOMPTECH proponuje grupę przesiewaczy bębnowych 2-frakcyjnych, gwieździstych 3-frakcyjnych Multistar i separatory spiralno-wałowe w wersji mobilnej i stacjonarnej. Separatory balistyczne znacznie usprawniają późniejsze sortowanie, rozdzielając strumień na frakcje ciężkie sześcienne – 3D i lekkie płaskie – 2D. Umożliwia to precyzyjną konfigurację urządzeń sortujących.

Usuwanie miału odbywa się za pomocą sita, które można dobrać do instalacji wielkością i kształtem paneli przesiewających.

Skutecznym urządzeniem do tego typu separacji jest maszyna Balistor firmy KOMPTECH. Obecnie sortowanie materiałów pod kątem jakości jest ograniczone (oprócz metali, które można oddzielić za pomocą separacji magnetycznej lub wiroprądowej). Czynniki sensoryczne, cyfryzacja, robotyzacja odgrywają coraz większą rolę w poprawie wskaźników recyklingu. KOMPTECH wraz z partnerami w nauce i przemyśle prowadzi cały czas projekty badawcze, które rozwijają technologie recyklingowe i poprawiają jakość i efektywność pracy.

Natomiast BAX, jako autoryzowany przedstawiciel KOMPTECH, oferuje swoim Klientom całe portfolio maszyn i systemów KOMPTECH do przetwarzania odpadów stałych i biomasy drzewnej oraz zapewnia serwis i części zamienne na terenie całego kraju. Zapraszamy Państwa do kontaktu.

www.bax-maszyny.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE