Firma ENERGIKA, jako podmiot odpowiedzialny za radykalną transformację otwartej we wrześniu 2023 roku Elektrociepłowni Ciechanów aktualnie sprawuje nadzór nad jej funkcjonowaniem. Obiekt powstał z wykorzystaniem środków unijnych, w technologii wysokosprawnej kogeneracji. Umowa została podpisana w 2021 roku na mocy przetargu nieograniczonego. 

Reklama

Elektrociepłownia Ciechanów

Przełomowa, proekologiczna inwestycja zrealizowana w Ciechanowie pozwoliła na całkowite odejście od technologii węglowej. Elektrociepłownia Ciechanów składa się z kotła parowego o mocy 13 MWt i turbiny o mocy 1,1 MWe. Spółka wytwarza obecnie energię elektryczną, dostarcza ciepło wykorzystując OZE oraz ciepło odpadowe z przemysłu. Posiada status podmiotu samowystarczalnego energetycznie oraz spełniającego definicję efektywnej sieci ciepłowniczej.

Było to duże wyzwanie, ponieważ projekt realizowany był w okresie pandemii oraz kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie. W wyniku budowy elektrociepłowni zasilanej biomasą odnotowano znaczącą redukcję kosztów związanych z czynnikami energetycznymi. Te oszczędności z kolei wpłynęły na stabilność cen ciepła dla mieszkańców Ciechanowa. Stało się to możliwe dzięki dostosowaniu systemu ciepłowniczego do obowiązującego prawa w zakresie standardów emisyjnych.

To klarowny dowód na to, iż inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą korzyści nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne. Warto wspomnieć, iż inwestowanie w budowę elektrociepłowni oraz zrównoważone wykorzystywanie dostępnych zasobów odnawialnych, przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy.

Finalnie energia, która pochodzi ze źródeł kogeneracyjnych, zostaje wykorzystana w pierwszej kolejności do ogrzewania przyłączonych do sieci budynków. Energia elektryczna zasila oświetlenie uliczne, a w przyszłości – jak w przypadku inwestycji w Ciechanowie – również budynki użyteczności publicznej. Energia pochodząca z biomasy całkowicie zastępuje węgiel i jest przyjazna dla środowiska. Jednak czym jest i jakie są jej źródła?


Czytaj też: Energika – solidny dostawca instalacji na biomasę


Energia z biomasy

Biomasa, czyli organiczne materiały pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, takie jak drewno, słoma, resztki roślin czy żyzne odpady, są wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła. W wyniku kontrolowanego spalania biomasy uwalniana zostaje energia w postaci ciepła, które następnie wykorzystywane jest do produkcji pary wodnej napędzającej turbiny parowe, generując przy tym energię elektryczną.

Jedną z największych zalet elektrociepłowni na biomasę jest fakt, iż emituje znacznie mniej dwutlenku węgla w porównaniu do tradycyjnych elektrociepłowni opartych na paliwach kopalnych, takich jak węgiel czy gaz. W procesie spalania biomasy uwalnia się tylko tyle dwutlenku węgla, ile zostało wchłonięte przez rośliny podczas ich wzrostu. Ponadto w tej nieustannie ewoluującej technologii wykorzystuje się zaawansowane systemy oczyszczania spalin, które redukują emisję szkodliwych substancji do atmosfery. 

Zwiększone inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie biomasy mogą prowadzić do jeszcze bardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

ENERGIKA na rzecz modernizacji gospodarki energetycznej i ochrony środowiska

Podążając za tendencjami światowymi właściciele rodzinnej spółki ENERGIKA podejmują konkurencyjne działania na rzecz modernizacji gospodarki energetycznej i ochrony środowiska na skalę europejską. Ten sukces rynkowy to wynik przemyślanych, długoterminowych decyzji, które zapewniły solidne podstawy do dalszego rozwoju.

ENERGIKA to aktualnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku energetycznym. Ponad 30-letnie doświadczenie w branży pozwala firmie na efektywne i odważne realizowanie przyjętej strategii biznesowej. Napędzana „ZAWSZE czystą energią”, utrzymując silną pozycję wśród czołowych polskich producentów odważnie poszerza horyzonty działalności spółki.

Co udało się osiągnąć do tej pory? 

– 10 referencji na budowę elektrociepłowni

– 20 referencji na instalacje turbozespołów

– ponad 100 zrealizowanych kontraktów EPC

– ponad 1300 zrealizowanych zamówień

„Niewątpliwie ogromną przewagą naszej firmy jest kompleksowość. Klient otrzymuje pełny pakiet oferowanych usług: doradztwo ekspertów, profesjonalny projekt, montaż i uruchomienie instalacji. Następnie umowa serwisowa zapewnia optymalne funkcjonowanie całego systemu. Wiedza, doświadczenie, kreowanie przyjaznych środowisku technologii – to wartości, które zbudowały ENERGIKĘ – mówi Ewelina Szamałek-Garcarek, dyrektor ds. realizacji kontraktów/prokurent w spółce ENERGIKA. – Jesteśmy firmą rodzinną. Nasza wewnętrzna moc to zespół doświadczonych pracowników i podwykonawców. Wielu z nich towarzyszy nam od samego początku funkcjonowania firmy, co uważam za duże osiągnięcie w zetknięciu z aktualnymi tendencjami na rynku pracy w Polsce. Dbamy o to, aby nasi pracownicy posiadali niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje, ustawicznie podnoszone szkoleniami z zakresu wykonywanych obowiązków. Wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego projektu, do każdej inwestycji, za którą jesteśmy odpowiedzialni. Słuchamy, pytamy i doradzamy – wszystko po to, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów. Jesteśmy sprawdzonym partnerem w dokonywaniu przemian ekonomiczno-gospodarczych, wyróżniając się przy tym szczególną dbałością o środowisko.” – dodaje Ewelina Szamałek-Garcarek.

Podstawą działalności marki są kotły parowe i kotły wodne wraz z turbozespołami i urządzeniami pomocniczymi: systemami magazynowania paliwa, systemami podawania paliwa, urządzeniami do oczyszczania spalin i usuwania popiołu, układami odzysku ciepła. W 2023 r. firma zrealizowała znaczące projekty/realizacje na polskim rynku, wykorzystując pełny zakres świadczonych usług m.in. Synthos Oświęcim – moc elektryczna 20 MWe, AWW Zbiersk – moc elektryczna 10 MWe, ECORaven CHP – moc elektryczna 7,6 MWe, MPEC Łomża CHP – moc elektryczna 3.2 MWe oraz PEC Ciechanów CHP – moc elektryczna 1.1 MWe. 

Profesjonalna obsługa i dotrzymywanie terminów realizacji inwestycji to jedne z najważniejszych wartości marki. Usługi świadczone przez ENERGIKĘ wyróżniają się innowacyjnością oraz wysoką jakością.

Biomasa i paliwa alternatywne

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

tekst przy współpracy z Energika

zdjęcia: Energika

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE