Polskie Stronnictwo Ludowe po zorganizowaniu w Sejmie 12 czerwca debaty na temat odnawialnych źródeł energii, ogłasza projekt nowelizacji ustawy o OZE. W proponowanym dokumencie znajdują się preferencyjne zapisy dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych.

Na stronie Klubu Parlamentarnego PSL opublikowany został projekt nowelizacji ustawy, który zakłada zmianę przepisów w taki sposób, by ułatwić biogazowniom funkcjonowanie w systemie aukcyjnym. Obecnie ze względu na niskie ceny zielonych certyfikatów biogazownie są w trudnej sytuacji, wiele z nich działa na granicy opłacalności, a kolejne inwestycje są zamrożone. PSL chce pomóc właścicielom biogazowni, przynajmniej do czasu, gdy zdecydują się oni na przejście do systemu aukcyjnego.

Reklama

biogazownia-brzezno1

W celu poprawy ich sytuacji PSL chce wprowadzić do systemu świadectw pochodzenia dodatkowy obowiązek umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biogazu, którym byli by objęci sprzedawcy energii „w oparciu o wydzielony w ramach ogólnego celu OZE na rok 2020 (tj. 20 proc.) wolumenu 0,35 proc. obowiązkowego udziału energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia lub ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia biogazu rolniczego”.

Zaproponowane przez PSL regulacje miałyby wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Po 2016 r. prawo do kształtowania wysokości udziału świadectw pochodzenia energii z biogazu uzyskałby minister gospodarki.

W opinii Wnioskodawców regulacja ta jest tym bardziej niezbędna, iż okazać się może, iż część z tych przedsiębiorstw postawiona zostanie wkrótce w stan upadłości i zaprzestanie swój byt prawny. Teza ta jest tym bardziej zasadna, bowiem jeden z przedsiębiorców wytwarzających biogaz rolniczy o mocy 1,2 MW mocy zainstalowanej elektrycznej już został postawiony w stan upadłości – czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o OZE autorstwa PSL.

Autorzy projektu przypominają, że w Polsce działa obecnie 59 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 67,156 MW.  Najmniejsza biogazownia rolnicza w rejestrze Agencji Rynku Rolnego ma moc 0,25 MW, a największa – 2,126MW.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE dostępny jest tu: http://www.klub.psl.pl/assets/files/projekty_ustaw/OZE-biogazownie.pdf

Źródło: gramwzielone

Zdjęcie: Redakcja

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE